ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ : Κατάθεση δικαιολογητικών ενδιαφερομένων για ένταξη, από 18/04/2023 έως 19/05/2023

 ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΑΠΟ ΕΔΩ:

             ΑΙΤΗΣΗ

             ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

Ο Δήμος Μουζακίου ολοκλήρωσε τις διαδικασίες για την έναρξη λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου του σε ισόγειο χώρο που βρίσκεται στη Λεωφόρο Αντώνη Βασιλείου, αρθμ.145.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι δημότες να υποβάλλουν δικαιολογητικά για την ένταξή τους ως ωφελούμενοι.

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο θα παρέχει δωρεάν ποσότητες βασικών τροφίμων, ρούχων και ιματισμού σε συγκεκριμένο αριθμό δικαιούχων.

Κριτήριο ένταξης είναι το συνολικό εισόδημα των συνοικούντων με το δικαιούχο, ενώ θα λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως η οικογενειακή κατάσταση, τα κοινωνικά προβλήματα, η ανεργία, προβλήματα υγείας και αναπηρίες.

Πιο συγκεκριμένα, για την ένταξη στο πρόγραμμα του Κοινωνικού Παντοπωλείου απαιτείται η προσκόμιση των κάτωθι δικαιολογητικών:

•          Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας/ διαβατηρίου/άδειας παραμονής σε ισχύ, κατά περίπτωση.

•          Φωτοτυπία Ε1 και Εκκαθαριστικό Σημείωμα.

•          Φωτοτυπία Ε9 (σε περίπτωση μη υπόχρεου αυτού, εκτύπωση από το gsis ότι δεν έχει υποβληθεί δήλωση Ε9).

•          Φωτοτυπία πρόσφατου Λογαριασμού ΔΕΚΟ (ΔΕΗ-ΟΤΕ-ΝΕΡΟ)

•          Ηλεκτρονικό Μισθωτήριο συμβόλαιο σε ισχύ  σε περίπτωση ενοικιαζόμενης κατοικίας

•          Ηλεκτρονικό Συμφωνητικό δωρεάν παραχώρησης κατοικίας.

•          Σε περίπτωση φιλοξενίας του αιτούντος, Υπεύθυνη Δήλωση του ατόμου από το οποίο φιλοξενείται (στην οποία θα δηλώνεται και το χρονικό διάστημα της φιλοξενίας), καθώς και τα φορολογικά του στοιχεία από τα οποία θα προκύπτει η φιλοξενία του.

•          Για τους ανέργους, πιστοποιητικό ανανέωσης κάρτας ανεργίας σε ισχύ ή διακοπή επαγγέλματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες.

•          Σε περίπτωση αναπηρίας, φωτοτυπία απόφασης της Υγειονομικής Επιτροπής του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), στην οποία αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας, (67% και άνω).

•          Υπεύθυνη δήλωση μη ένταξης σε αντίστοιχο πρόγραμμα παροχής τροφίμων από άλλο φορέα.  (πατήστε εδώ για να τη δείτε).

•          ΑΜΚΑ για όλα τα μέλη της οικογένειας.

Επισημαίνεται ότι οι δικαιούχοι στο ΤΕΒΑ δεν μπορούν να ενταχθούν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, ενώ οι δικαιούχοι ΚΕΑ μπορούν με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Α) Εφόσον έχουν δηλώσει ότι δεν επιθυμούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα ΤΕΒΑ

Β) Καταθέτοντας μόνο την εγκεκριμένη αίτηση ΚΕΑ.

Τα οικονομικά κριτήρια για τη συγκεκριμένη παροχή είναι τα εξής:

 

ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

1 ΑΤΟΜΟ

Έως 4.000€

2 ΑΤΟΜΑ

Έως 5.000€

3 ΑΤΟΜΑ

Έως 6.000€

4 ΑΤΟΜΑ

Έως 7.000€

5 ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝΩ

Έως 10.000€

 

Οι ενδιαφερόμενοι προς ένταξη οφείλουν να προσκομίσουν οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τους ζητηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία, το οποίο κρίνεται σημαντικό για τη διαμόρφωση πληρέστερης εικόνας της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης του αιτούντος και της οικογένειάς του.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά, υποβάλλονται σε φωτοαντίγραφα μαζί με την συμπλήρωση σχετικής έντυπης αίτησης  (πατήστε εδώ για να τη δείτε).

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για το Κοινωνικό Παντοπωλείο έχει ένας μόνο ενήλικος σε κάθε νοικοκυριό. Το ίδιο ισχύει σε περίπτωση φιλοξενίας ενηλίκου.

Δυνατότητα υποβολής αίτησης στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, έχουν όσοι διαμένουν με κύρια κατοικία, στο Δήμο Μουζακίου.

Οι αιτήσεις θα εξεταστούν από την αρμόδια επιτροπή κατόπιν ηλεκτρονικής μοριοδότησης και εφόσον οι δικαιούχοι έχουν συναινέσει για την ηλεκτρονική επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων. Οι τελικοί δικαιούχοι θα ενημερωθούν από το Κέντρο Κοινότητας. Σε περίπτωση μεγάλου αριθμού αιτήσεων, θα δοθεί προτεραιότητα σε δικαιούχους, οι οποίοι δεν λαμβάνουν καμία άλλη οικονομική ενίσχυση από ευρωπαϊκά ή κρατικά προγράμματα.

ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΠΟ 18/04/2023 ΕΩΣ 19/05/2023, ΣΤΟ ΚΕΠ ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ, ΣΤΟ ΚΕΠ ΦΑΝΑΡΙΟΥ, ΣΤΟ ΚΕΠ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ, ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ, ΑΠΟ 9:00πμ ΕΩΣ 13:00μμ..

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 24450 – 42091 (κ. ΚΑΚΑΡΑΝΤΖΑ ΆΝΝΑ). Ε-mail: kentro_koinotitas@mouzaki.gr

ΥΠΟΓΡΑΦΤΗΚΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΨΟΥΣ 226.240 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΑΓΝΑΝΤΕΡΟ - ΡΙΖΟΒΟΥΝΙ - ΚΡΑΝΙΑ - ΜΑΓΟΥΛΑ - ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ

Στο Δημαρχείο Μουζακίου υπογράφτηκε τη Μ. Τετάρτη 12/4/2023, μεταξύ του Δημάρχου Δ. Μουζακίου κ. Θεοφάνη Στάθη και του Αναδόχου, η σύμβαση για την εκτέλεση του μεγάλου έργου προϋπολογισμού 226.240 ευρώ, (από ΣΑΤΑ), για αναβάθμιση υποδομών στη Δημοτική Ενότητα Παμίσου. Το παρών έδωσε και η επιβλέπουσα μηχανικός της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου κ. Ουρανία Πάτρα.

Συγκεκριμένα, η σύμβαση φορά εργασίες που πρόκειται να αρχίσουν άμεσα στις Τοπικές Κοινότητες Αγναντερό, Ριζοβούνι, Κρανιά (Αγ. Ανάργυροι), Μαγούλα και Παλαιοχώρι. Σε κάθε χωριό θα υλοποιηθεί αυτοτελές έργο με στόχο τη βελτίωση των υποδομών και την αναβάθμιση των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων.

Οι παρεμβάσεις ανά Τοπική Κοινότητα έχουν ως εξής. 

Τ.Κ. ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ

Κατασκευή πεζοδρομίων προς το κέντρο αποκατάστασης «ΟΛΥΜΠΟΝ» καθώς και κατασκευή ασφαλτόστρωσης δίπλα στο χώρο του γηπέδου. Προβλέπονται οι ακόλουθες εργασίες:

1.        Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες.

2.        Προμήθεια δανείων – κατασκευή επιχωμάτων.

3.        Κατασκευή στρώσης υπόβασης και βάσης οδοστρώματος από θραυστά αδρανή υλικά συμπυκνωμένου πάχους δύο στρώσεων 0,10m.

4.        Ασφαλτική προεπάλειψη.

5.        Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05m.

6.        Πλήρης κατασκευή πεζοδρομίου (κράσπεδα – ρείθρα - Πλακοστρώσεις με πλάκες διαστάσεων 40x40cm, από σκυρόδεμα, χρώματος, σχεδίου που θα καθοριστούν από την υπηρεσία.

7.        Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων.

8.        Κατασκευή οπλισμένου τοιχίου

9.        Κατασκευή επιχώματος τεχνικού έργου.

10.      Κατασκευή υπόβασης πάχους 0,10m από σκυρόδεμα κατηγορίας C 12/15,   οπλισμένη με δομικό πλέγμα STIV (S500s) οπής 0,15 m Χ 0,15.

11.      Τοποθέτηση πρόχυτων κρασπέδων από σκυρόδεμα.

12.      Κατασκευή ρείθρου από σκυρόδεμα κατηγορίας C 16/20.  

13.      Πλακόστρωση πεζοδρομίου με πλάκες διαστάσεων 40x40cm, από σκυρόδεμα, χρώματος, σχεδίου που θα καθοριστούν από την υπηρεσία.

Τ.Κ. ΚΡΑΝΙΑΣ

Κατασκευή αποχετεύσεων εντός του οικισμού της Τ.Κ. Κρανέας και μπροστά από την εκκλησία στον οικισμό των Αγ. Αναργύρων. Προβλέπονται οι ακόλουθες εργασίες:

1.        Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων.

2.        Τοποθέτηση και εγκιβωτισμός σωλήνων αποχέτευσης,

3.        Κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων σε θέσεις που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία.

4.        Κατασκευή ραμπών στις εισόδους τον ιδιοκτησιών.

5.        Πλακόστρωση χώρου στην είσοδο από Καρδίτσα με πλάκες διαστάσεων 40x40cm, από σκυρόδεμα, χρώματος, σχεδίου που θα καθοριστούν από την υπηρεσία.

Τ.Κ. ΜΑΓΟΥΛΑΣ

Προβλέπεται να γίνουν εργασίες ασφαλτόστρωσης, σε δύο δρόμους εντός των ορίων του οικισμού. Οι εργασίες είναι οι ακόλουθες:

1.        Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες.

2.        Προμήθεια δανείων – κατασκευή επιχωμάτων.

3.        Κατασκευή στρώσης υπόβασης και βάσης οδοστρώματος από θραυστά αδρανή υλικά συμπυκνωμένου πάχους δύο στρώσεων 0,1m.

4.        Ασφαλτική προ επάλειψη της επιφάνειας που πρόκειται να ασφαλτοστρωθεί

5.        Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05m.

Τ.Κ. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ

Κατασκευή αποχέτευσης στην είσοδο της Τ.Κ. από τη Μαγούλα. Προβλέπονται οι ακόλουθες εργασίες:

1.        Τοποθέτηση και εγκιβωτισμός σωλήνων αποχέτευσης,

2.        Κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων  σε θέσεις που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία.

Τ.Κ. ΡΙΖΟΒΟΥΝΙΟΥ

Πλήρης κατασκευή πεζοδρομίων: α) στην είσοδο του οικισμού από Καρδίτσα. Β) στην έξοδο του οικισμού προς Τρίκαλα. Προβλέπονται οι ακόλουθες εργασίες:

1.        Καθαίρεση του κατεστραμμένου από σκυρόδεμα πεζοδρόμιο.

2.        Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων.

3.        Κατασκευή επιχώματος τεχνικού έργου.

4.        Κατασκευή υπόβασης πάχους 0,12m από σκυρόδεμα κατηγορίας C 12/15, οπλισμένη με δομικό πλέγμα STIV (S500s) οπής 0,15 m Χ 0,15.

5.        Τοποθέτηση πρόχυτων κρασπέδων από σκυρόδεμα.

6.        Κατασκευή ρείθρου από σκυρόδεμα κατηγορίας C 16/20. 

7.        Πλακόστρωση πεζοδρομίου με πλάκες διαστάσεων 40x40cm, από σκυρόδεμα, χρώματος, σχεδίου που θα καθοριστούν από την υπηρεσία.

ΔΗΛΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Δ. Μουζακίου κ. Θεοφάνης Στάθης έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Η αναβάθμιση των υποδομών στη Δημοτική Ενότητα Παμίσου είναι ένα πολύ σημαντικό έργο που αποτελούσε βασικός στόχος της Δημοτικής Διοίκησής μας και είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος που γίνεται πράξη. Έπονται και άλλες μεγάλες παρεμβάσεις σε όλες τις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου μας το επόμενο διάστημα. Εξάλλου, ο κύκλος των ουσιαστικών έργων στην περιοχή συνεχώς διευρύνεται και αυτό οι δημότες το διαπιστώνουν κάθε μέρα που περνάει αφού η διαφορά του σήμερα με το παρελθόν, είναι πλέον ευδιάκριτη στις Τοπικές Κοινότητες. Συνεχίζουμε τη σκληρή δουλειά με ακόμη μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας, για να αλλάξουμε επίπεδο το Δήμο Μουζακίου και να τον κάνουμε πρότυπο δημιουργίας και ανάπτυξης».

337861636_912469650005434_465626179358870660_n.jpg - 267,31 kB

           

 

 

 

ΔΟΘΗΚΕ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ Η ΝΕΑ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Παραδόθηκε το Σάββατο 8/4/2023, από το Δήμο Μουζακίου, προς χρήση στους δημότες η νέα πεζογέφυρα στον ποταμό Πάμισο που ενώνει το Μουζάκι με το συνοικισμό «Γ. Καραϊσκάκη» Μαυρομματίου.

Το μήκος της γέφυρας είναι 71,80 μέτρα και η διατομή του καταστρώματος 4,80 μ. με ποδηλατόδρομο πλάτους 2,50 μ. και πεζόδρομο 1,80 μ. που εφάπτονται στο οδόστρωμα και διακρίνονται μέσω κατάλληλης διαγράμμισης.

ΣΤΗΝ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΜΟΝΟ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ, ΕΝΩ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.

IMG-8dd21e5445008bb0b0aadfd9ed8c2661-V.jpg - 97,36 kB

 

IMG-13f1fb75323a8926c4496cf74e7532c2-V.jpg - 248,18 kB

IMG-9aa932887f423a739569111ebad2481a-V.jpg - 181,07 kB

 

 

ΜΕΓΑΛΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΟ ΜΟΥΖΑΚΙ ΑΠΟ ΤΙΣ Π.Υ. Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Με ιδιαίτερη επιτυχία στέφθηκε η μεγάλη «άσκηση ετοιμότητας αστικής πυρκαγιάς» που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 7/4/2023, στην επιχείρηση επεξεργασίας ξύλου και κατασκευής επίπλων «ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΑ» Αφοί Γκαραβέλα, λίγο έξω από το Μουζάκι. Έλαβαν μέρος οχήματα και άνδρες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία  Μουζακίου, η οποία ήταν υπεύθυνη για την οργάνωση και διεξαγωγή της άσκησης, την Π.Υ. Καρδίτσας, την Π.Υ. Παλαμά, και την Π.Υ. Σοφάδων, ως δυνάμεις συνδρομής – ενίσχυσης. Ως εμπλεκόμενοι φορείς ενήργησαν αστυνομικοί με όχημα, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με το πλήρωμα του και στελέχη του ΔΕΔΔΗΕ με ειδικό ημιφορτηγάκι.

Τις κινήσεις και παρεμβάσεις των πυροσβεστών συντόνιζαν ο Διοικητής των Π.Υ. Ν. Καρδίτσας κ. Στέλιος Φούκας με το Διοικητή της Π.Υ. Μουζακίου κ. Χρήστο Μπάρκα.

Την άσκηση παρακολούθησαν ο Δήμαρχος Μουζακίου κ. Θεοφάνης Στάθης, ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας κ. Δημήτρης Αναγνωστόπουλος, οι Αντιδήμαρχοι κ. Γιώργος Φούντας και κ. Νίκος Ζαρνακούπης, η Διοικήτρια της Αστυνομικής Υπηρεσίας Μουζακίου κ. Κωνσταντίνα Παλάντζα, εκπρόσωποι και εργαζόμενοι της επιχείρησης και υπηρεσιακά στελέχη.

Όπως επισήμανε ο κ. Φούκας στους παριστάμενους, γενικός σκοπός της άσκησης ήταν η διαπίστωση της ετοιμότητας, συντονισμού και αποτελεσματικότητας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Μουζακίου, αλλά και γενικότερα των δυνάμεων των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καρδίτσας, σε κατασβέσεις αστικών πυρκαγιών σε χώρους υψηλού πυροθερμικού φορτίου καθώς και σε απεγκλωβισμό ατόμων μέσα από αυτούς. Παράλληλα, οι εν λόγω ασκήσεις επιδιώκουν την εξάσκηση του προσωπικού στην εφαρμογή του Υπηρεσιακού σχεδιασμού αντιμετώπισης μεγάλων αστικών πυρκαγιών, ο έλεγχος της ετοιμότητάς του, η βελτίωση της συνεργασίας και του συντονισμού με τους συναρμόδιους φορείς, η ορθολογική διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και υλικών πόρων, η διαπίστωση της καλής λειτουργίας και επάρκειας των διαθέσιμων μέσων και εξοπλισμού, ο εντοπισμός λαθών – αδυναμιών και παραλείψεων στο σχεδιασμό, καθώς και η εξαγωγή συμπερασμάτων και η λήψη κατάλληλων μέτρων για την εξάλειψή τους.

ΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

Το σενάριο της άσκησης είχε ως εξής:

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Μουζακίου ειδοποιείται τηλεφωνικά για την εκδήλωση πυρκαγιάς σε επιχείρηση επεξεργασίας ξύλου – κατασκευής επίπλων καθώς και για εγκλωβισμό υπαλλήλου εντός αυτής. Άμεσα αναχωρεί η Α΄ Εξόδος της Υπηρεσίας. Με την άφιξη των Πυρ/κών δυνάμεων στον τόπο του συμβάντος, διαπιστώνεται η ύπαρξη πυρκαγιάς στον ημιυπόγειο χώρο της επιχείρησης ο οποίος λειτουργεί ως χώρος επεξεργασίας ξύλου και κατασκευής επίπλων. Παράλληλα επιβεβαιώνεται η ύπαρξη εγκλωβισμένου υπαλλήλου στον ίδιο χώρο. Ομάδα Πυροσβεστών, αναπτύσσει χαμηλή εγκατάσταση ύδατος για την προσβολή της πυρκαγιάς, ενώ ταυτόχρονα οργανώνεται ομάδα έρευνας και διάσωσης του εγκλωβισμένου  υπαλλήλου. Ενημερώνεται η ιεραρχία και αιτείται η συνδρομή συνεργείου της ΔΕΔΔΗΕ για την διακοπή της ηλεκτροδότησης στην επιχείρηση. Η πυρκαγιά μαίνεται στο χώρο των μηχανημάτων λόγω των εύφλεκτων πρώτων υλών της επιχείρησης με αποτέλεσμα η συνδρομή Πυροσβεστικών δυνάμεων  από τις υπόλοιπες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καρδίτσας, να θεωρείται επιβεβλημένη. Στο σημείο  καταφθάνει περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ. για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στην Επαρχιακή Οδό Μουζακίου – Καρδίτσας. Το υψηλό πυροθερμικό φορτίο και οι πυκνοί καπνοί εντός του χώρου δυσχεραίνουν τον εντοπισμό του αγνοούμενου υπαλλήλου. Ωστόσο, με τη χρήση θερμικής κάμερας, ο υπάλληλος εντοπίζεται τραυματισμένος  λόγω καταπλάκωσής του από τα υλικά επεξεργασίας της επιχείρησης. Η κατάσβεση ενισχύεται από τις Πυροσβεστικές δυνάμεις που έχουν αφιχθεί, ενώ η ομάδα διάσωσης μεταφέρει με φορείο τον τραυματισμένο υπάλληλο στο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προκειμένου να μεταφερθεί στο Κέντρο Υγείας Μουζακίου. Η κατάσβεση ολοκληρώνεται επιτυχώς, καθώς αποφεύχθηκε η περαιτέρω εξάπλωση της πυρκαγιάς στον εκθεσιακό χώρο επίπλων που λειτουργεί στο ισόγειο της επιχείρησης. Ακολουθεί σταδιακή αποδέσμευση των Πυροσβεστικών δυνάμεων και παραμονή του απολύτως απαραίτητου Πυροσβεστικού προσωπικού για επαγρύπνηση. Στον τόπο του Συμβάντος καταφθάνει το Ανακριτικό Γραφείο της Π.Υ. Μουζακίου για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Μουζακίου κ. Θεοφάνης Στάθης εξέφρασε τα συγχαρητήριά του στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, στους επικεφαλής, στα στελέχη τους και σε όλους τους εμπλεκόμενους για την άκρως επιτυχημένη άσκηση. Όπως είπε, αισθάνεται υπερήφανος και ιδιαίτερα ασφαλής ως δημότης στο Δήμο Μουζακίου, αφού η τοπική Π.Υ. βρίσκεται πάντα σε πλήρη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων. Προέτρεψε δε τους συνδημότες του να αισθάνονται κι’ αυτοί απόλυτα ασφαλείς στον τόπο τους, καθώς οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, ο Δήμος Μουζακίου, η Αστυνομία, το ΕΚΑΒ, το Δασαρχείο και όλοι οι τοπικοί φορείς είναι πανέτοιμοι να συνεργαστούν για την  προστασία τους.

 337184959_950682302780491_6228787546515178818_n.jpg - 598,91 kB

 337177315_167715879533331_8287923806640771050_n.jpg - 510,36 kB

 337173986_1566953407135302_6344290523663053171_n.jpg - 581,61 kB

337304956_877397570019047_7539776105518424392_n.jpg - 692,93 kB

337310449_653735309928703_3662662056139662484_n.jpg - 329,85 kB

ΑΠΟΚΤΑ ΜΟΝΙΜΗ ΣΤΕΓΗ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Ευόδωσαν τελικά οι επίπονες προσπάθειες της Διοίκησης του Δήμου Μουζακίου να αποκτήσει μόνιμη στέγη το Αρχαιολογικό – Λαογραφικό Μουσείο Μουζακίου.

Την Παρασκευή 7/4/2023, στο Γραφείο του Δημάρχου Μουζακίου κ. Θεοφάνη Στάθη, υπογράφτηκαν μεταξύ του ιδίου και του πληρεξούσιου Δικηγόρου κ. Ιγνατίου Παππά, τα συμβόλαια αγοραπωλησίας οικοπέδου με εμπεριεχόμενη παλιά οικία, έναντι αντιτίμου ύψους 65.000 ευρώ. Ιδιοκτήτρια και πωλήτρια είναι η κ. Κωνσταντινιά Μανίκα.

Σε ότι αφορά στα χαρακτηριστικά του ακινήτου που αγοράζει ο Δήμος Μουζακίου, το οποίο βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο (Ο.Τ.84 Α), στη διασταύρωση των οδών Αναπαύσεως - Κανάρη και κοινόχρηστου χώρου πρασίνου, σημειώνεται ότι: Το αναφερόμενο οικόπεδο είναι άρτιο και οικοδομήσιμο, εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως Μουζακίου της Δ.Ε. και Δήμου Μουζακίου της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας - Περιφέρεια Θεσσαλία και έχει εμβαδό 510,42 τμ. Μέσα σε αυτό είναι χτισμένη μια παλιά πέτρινη διώροφη οικία με εξωτερικό κλιμακοστάσιο. Η επιφάνεια του ισογείου είναι 54,05 τμ, χτισμένο προ του 1940. Ο πάνω όροφος είναι εμβαδού 91,29 τμ, εκ των οποίων τα 54,05 τμ  είναι χτισμένα προ του 1940 και τα 37,24 τμ χτίστηκαν προ του 1982. Επίσης, στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου είναι χτισμένη προ του 1982 μια ισόγεια αποθήκη 16,56 τμ.

Ο Δήμαρχος εξουσιοδοτήθηκε να υπογράψει τα συμβόλαια της αγοραπωλησίας με την υπ’ αριθμ. 123/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μουζακίου, με την οποία αποφασίστηκε η απευθείας αγορά του ανωτέρω περιγραφομένου οικοπέδου μετά των κτισμάτων του αντί τιμήματος 65.000  ευρώ, αφού προηγήθηκαν από μέρους της νυν δημοτικής διοίκησης όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες εύρεσης και αξιολόγησης της καταλληλότητας των όποιων προσφερόμενων ακινήτων στο Μουζάκι, με απώτερο σκοπό τη μόνιμη στέγαση του Αρχαιολογικού-Λαογραφικού Μουσείου Μουζακίου εντός του οικισμού.

Η υπογραφή των συμβολαίων έγινε παρουσία της συντάκτριας Συμβολαιογράφου Μουζακίου (και επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου) κ. Παρασκευής Ντούρβα. Το παρών έδωσαν ακόμη ο Αντιδήμαρχος κ. Νίκος Ζαρνακούπης, η Διευθύντρια επικεφαλής της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου κ. Μαρία Ταμπάκου, η πρόεδρος του Αρχαιολογικού – Λαογραφικού - Πολιτιστικού Συλλόγου Μουζακίου «Οι Γόμφοι» κ. Βάσω Φίλου, η Αντιπρόεδρος κ. Χρυσούλα Οικονόμου, η Γραμματέας κ. Περσεφόνη Πολυμέρου και η Ταμίας κ. Παρασκευή Τρίχα.

Υπογραμμίζεται ότι αμέσως μετά την καταβολή του τιμήματος στην πωλήτρια του παραπάνω ακινήτου και την οριστικοποίηση της μεταβίβασής του στο Δήμο, θα εκκινήσει η διαδικασία παραχώρησης της χρήσης του στον Πολιτιστικό Σύλλογο «Οι Γόμφοι».

Ακολούθως, σε στενή συνεργασία με το Δήμο, θα γίνουν απαραίτητες εργασίες στα κτίρια και στον περιβάλλοντα χώρο, ώστε να μεταφερθούν εκεί όλες οι συλλογές και τα εκθέματα που φυλάσσονται σήμερα σε διάφορους χώρους.

ΔΗΛΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Δ. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Δ. Μουζακίου κ. Θεοφάνης Στάθης επισήμανε: «Θέλω να εκφράσω την πολύ μεγάλη χαρά μου, διότι μετά από τρία χρόνια συνεχών προσπαθειών της Δημοτικής αρχής, επιτύχαμε το μεγάλο στόχο να εξασφαλίσουμε μόνιμη στέγη για το Αρχαιολογικό – Λαογραφικό Μουσείο του Δήμου μας. Η αγορά του ακινήτου απέναντι από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Μουζακίου, γίνεται στη βάση συγκεκριμένου σχεδίου μας τα επόμενα χρόνια να αλλάξει επίπεδο ο τομέας του πολιτισμού στην πόλη και στην ευρύτερη περιοχή. Βούλησή μας είναι μελλοντικά αυτό το Μουσείο να αποτελέσει ισχυρό πόλο έλξης ξένων επισκεπτών και σημείο αναφοράς για το Μουζάκι. Ο Αρχαιολογικός – Λαογραφικός – Πολιτιστικός Σύλλογος «Οι Γόμφοι» με πολύτιμη παρακαταθήκη την πολυετή εμπειρία, πλούσια πολιτιστική δραστηριότητα και ιστορία του, θα αναλάβει να συνδράμει αυτόν τον αγώνα και είμαι βέβαιος ότι με αρωγούς τους τοπικούς συλλόγους και τους δημότες, δουλεύοντας σκληρά όλοι μαζί, θα φτάσουμε γρήγορα στο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Αμέσως μετά την οριστική μεταβίβαση (το αργότερο μετά ένα μήνα), του νέου αποκτήματος στο Δήμο, πρωταρχικό μέλημα της διοίκησής μας θα είναι το εν λόγω ακίνητο να εξωραϊστεί μέσω της ένταξής του σε κάποιο κρατικό η Ευρωπαϊκό πρόγραμμα και γρήγορα να μεταμορφωθεί σε ισχυρό πυρήνα πολιτιστικής δράσης και ανάπτυξης του τόπου».

337278707_538608321521930_7408931853336098597_n.jpg - 310,40 kB

 

337189589_732233308372178_4763998555601174147_n.jpg - 757,94 kB

 337307688_1337486763841821_7707506704543645283_n.jpg - 839,64 kB

 337261408_602398541798516_682187680010137445_n.jpg - 264,16 kB

 337219848_1159541288029756_2347455599643488049_n.jpg - 879,22 kB

337310434_1300376617526362_6475102507543382022_n.jpg - 844,90 kB

ΔΩΡΕΑΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΩΡΛ ΣΕ ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΠΑ ΑΠΟ ΟΜΑΔΑ ΙΑΤΡΩΝ ΥΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΙΩΑΝΝΗ ΓΙΩΤΑΚΗ

 

Με πρωτοβουλία του Συλλόγου Καππασιωτών, τη στενή συνεργασία του Δήμου Μουζακίου και τη συμπαράσταση του προέδρου της Τ.Κ. Καππά κ. Δημήτρη Φωτάκη, θα πραγματοποιηθούν ιατρικές εξετάσεις προληπτικού ωτορινολαρυγγολογικού ελέγχου, την Παρασκευή 7/4/2023 στο Λύκειο Μουζακίου (9:30πμ) και το Σάββατο 8/4/2023 (10:00 πμ), στο Πολιτιστικό Κέντρο στην πλατεία του χωριού.

 

Οι εξετάσεις θα γίνουν από ομάδα πέντε εξειδικευμένων ΩΡΛ ιατρών με επικεφαλής τον Ομότιμο καθηγητή ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Ιωάννη Γιωτάκη ο οποίος κατάγεται από το Καππά. Την επιστημονική ομάδα του αποτελούν οι κ.κ.: Δρ. Αριστείδης Γιωτάκης, Ιωάννης Κουλέντης, Λάμπρος Μαργιώλης, Χρήστος Μπούτρης.

 

Οι δυο πολύ σημαντικές κοινωνικές δράσεις, αφορούν τους μαθητές του Λυκείου Μουζακίου και φυσικά όλους τους Καππασιώτες και κατοίκους του Δήμου γενικά, που επιθυμούν να εξεταστούν.

 

 

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΙΩΑΝΝΗ ΓΙΩΤΑΚΗ

 

 

 

Ο κ. Ιωάννης Γιωτάκης γεννήθηκε στις 3/8/1951 στην Καρδίτσα. Είναι Ομότιμος Καθηγητής Ωτορινολαρυγγολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής Α΄ Ωτορινολαρυγγολογικής Κλινικής, Χειρουργικής Κεφαλής & Τραχήλου στο Νοσοκομείο Metropolitan General στην Αθήνα.

 

Περιληπτικά τα σημαντικά επιτεύγματα στη σταδιοδρομία του είναι τα παρακάτω:

 

·        Εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, τίτλοι σπουδών: Εσωτερικός βοηθός (1981-1983) (Ιπποκράτειο ΓΝΑ), Απόκτηση ειδικότητας ΩΡΛ (1983), θέση ειδικευμένου βοηθού Γ.Ν. «Αγία 'Ολγα» (1984-1986), Επιμελητής Β' Ιπποκράτειο ΓΝΑ (1986-1990), Διδάκτορας Πανεπιστημίου Αθηνών (1989), Επιμελητής Α' Ιπποκράτειο ΓΝΑ (1990),  Λέκτορας (1990), Επίκουρος Καθηγητής (1996), Αναπληρωτής Καθηγητής (2004).

 

·        Διδακτικό έργο: Διδασκαλία φοιτητών Ιατρικής και Οδοντιατρικής από το 1986. Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα σε Ωτορινολαρυγγολογικές Κλινικές, Διεθνής Συνεργασία, Συμβολή στην εκπόνηση 29 διδακτορικών διατριβών. Instructor σε course της Ελληνικής Ρινολογικής Εταιρίας. Μεταπτυχιακά Προγράμματα από το 2005 μέχρι σήμερα.

 

·        Κλινικό/Εργαστηριακό έργο: Πανεπιστημιακή σταδιοδρομία με κλινικό έργο από το 1986 μέχρι σήμερα. Ενδεικτικά τα τελευταία χρόνια (2005 – 2010) εκτέλεσα ή βοήθησα να γίνουν 1737 επεμβάσεις, που αντιστοιχούν σ’ όλο το φάσμα της Ωτορινολαρυγγολογίας (Σελ. 11 σχ. Πίνακας).

 

·        Νοσοκομειακές και Πανεπιστημιακές θέσεις: Κρατικός Επιμελητής, Λέκτορας, Επίκουρος Καθηγητής, Αναπληρωτής Καθηγητής Α΄ Ωτορινολαρυγγολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητής, Διευθυντής Β’ Πανεπιστημιακής Ωτορινολαρυγγολογικής Κλινικής, Αττικόν Νοσοκομείο από 2012-2018, Διευθυντής Α’ Ωτορινολαρυγγολογικής Κλινικής Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου Metropolitan General 2018 έως σήμερα.

 

·        Οργανωτικό, διοικητικό και ευρύτερο επιστημονικό έργο: Οργάνωση Σεμιναρίων, Πρόεδρος Οργανωτικών Επιτροπών Συνεδρίων.

 

 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ, ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

 

 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ: 103

 

1ΟΣ + τελευταίος ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: 32     

 

2ΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: 7           

 

ΑΛΛΗ ΘΕΣΗ: 64

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΑΠΗΧΗΣΗΣ: 93.114

 

ΜΕΣΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΗΧΗΣΗΣ: 1.271

 

ΣΥΝΟΛΟ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ στο SCI : 805

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ: 52

 

1ΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: 18

 

2ΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: 4

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: 1     

 

ΑΛΛΗ ΘΕΣΗ: 29

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΚΔΟΤΗΣ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ:                        

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ: 14

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ: 56

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ: 162

 

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ – ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΙΔΕΣ: 112

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ: 107                                 

 

 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ  ΠΙΝΑΚΑΣ  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ  ΕΡΓΟΥ

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ:

103 (στο SCI)

1ος  Ή ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ:

32

2ος  ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ:

7

ΆΛΛΗ ΘΕΣΗ:

64

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΑΠΗΧΗΣΗΣ:

93.114

ΜΕΣΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΗΧΗΣΗΣ:

1.271

h-index:

8

ΣΥΝΟΛΟ  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ  ΑΝΑΦΟΡΩΝ  ΣΤΟ  SCI:

805

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ  ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ:

52

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΕ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΒΙΒΛΙΑ:

4

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ Ή PROCEEDINGS:

 

10

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ:

56

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ:

162

 

 c314745909acdcdee89e500abaf6ba26_M.jpg - 83,86 kB

271334507_668871530936422_6356135615965302066_n.jpg - 157,50 kB  

ΜΕ ΛΑΜΠΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΠΙΣΗΜΟΤΗΤΑ Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και κάθε επισημότητα γιορτάστηκε από το Δήμο Μουζακίου, η μεγάλη Εθνική Επέτειος της 25ης Μαρτίου, ημέρα ορόσημο της νεότερης ιστορίας της Ελλάδας που αποτέλεσε απαρχή του γενικού ξεσηκωμού των Ελλήνων ενάντια στον Οθωμανικό ζυγό, το 1821.

Οι εκδηλώσεις για την Εθνική παλιγγενεσία διήρκησαν τρείς ημέρες, αρχής γενομένης από  τον γενικό σημαιοστολισμό δημοσίων και ιδιωτικών καταστημάτων, καταστημάτων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, Τραπεζών και οικιών από το πρωί της Πέμπτης 23-03-2023.

Τις βραδινές ώρες της Παρασκευής 24 Μαρτίου 2023, φωταγωγήθηκαν δημόσια και δημοτικά καταστήματα, Ν.Π.Δ.Δ. - Ν.Π.Ι.Δ. και Τραπεζών, ενώ τα μεγάφωνα του Δήμου μετέδιδαν δημοτικά και πατριωτικά τραγούδια.

Οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν το Σάββατο 25/3/2023 το πρωί, ημέρα της Εθνικής Επετείου, όταν και χτύπησαν χαρμόσυνα οι καμπάνες των Εκκλησιών και έγινε έπαρση της σημαίας στην πλατεία Δημαρχείου στο Μουζάκι.

Ακολούθησε τέλεση επίσημης Δοξολογίας στο Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μουζακίου. Εκεί εκφώνησε τον πανηγυρικό της ημέρας η κ. Μανταλιά Παναγιώτα, Διευθύντρια του Γυμνασίου Μουζακίου.

Στη συνέχεια λαός, Αρχές, μαθητές των Σχολείων, εκπαιδευτικοί και εκπρόσωποι Συλλόγων και Σωματείων μετέβησαν στο Ηρώο των Πεσόντων, στον πεζόδρομο της Βιβλιοθήκης Μουζακίου, όπου και τελέστηκε Επιμνημόσυνη Δέηση, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των ηρώων της ελευθερίας και η Φιλαρμονική του Δήμου παιάνισε πένθιμα εμβατήρια. Κατάθεση στεφάνων έγινε στο Ηρώο από το Δήμαρχο Δ. Μουζακίου κ. Θεοφάνη Στάθη, τον εκπρόσωπο της Περιφέρειας Θεσσαλίας, περιφερειακό Σύμβουλο κ. Νίκο Καραγιάννη, τον εκπρόσωπο της Εθνικής Αντίστασης, αντιδήμαρχο Δ. Μουζακίου κ. Γιάννη Πατσιαούρα, τον πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Μουζακίου κ. Αχιλλέα Καταραχιά και άλλους εκπροσώπους τοπικών Αρχών, Φορέων, Συλλόγων, και αντιπροσωπείες εκπαιδευτικών και μαθητών Σχολείων.

Μετά την κατάθεση στεφάνων έγινε Ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου από τη Δημοτική Φιλαρμονική.

Οι εορταστικές εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν με την καθιερωμένη παρέλαση μαθητών και μαθητριών των Δημοτικών σχολείων, Γυμνασίου, Λυκείων, οχημάτων της Ελληνικής Αστυνομίας και Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Μουζακίου και της Φιλαρμονικής του Δήμου, κατά μήκος της κατάμεστης από κόσμο, Λεωφόρου Αντώνη Βασιλείου στο κέντρο της πόλης.

Το παρών στις εκδηλώσεις έδωσαν σύσσωμη η Δημοτική αρχή, δημοτικοί σύμβουλοι, εκπρόσωπος του Υπουργού Δικαιοσύνης κ. Κώστα Τσιάρα κ.α.

Να σημειωθεί ότι οι Πρόεδροι – Πάρεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Μουζακίου μερίμνησαν για την πραγματοποίηση εορταστικών εκδηλώσεων στα χωριά, ενώ, παρελάσεις μαθητών εκτός από το Μουζάκι πραγματοποιήθηκαν και στις Τ.Κ. Αγναντερού, Μαγούλας και Δρακότρυπας.

 

 333992313_597883552250729_3238399811361738172_n.jpg - 161,12 kB

 327094156_716111566925360_2321068884489282006_n.jpg - 163,26 kB

 334879688_1231716734218256_7991907608279084703_n.jpg - 159,16 kB

 334876429_249224000782846_4227202972719192172_n.jpg - 159,38 kB

334876486_163133933281810_2078048677898252737_n.jpg - 128,61 kB

334879477_5835090286619246_6756546351644705705_n.jpg - 171,06 kB

334881180_236874995477079_5303763009791989572_n.jpg - 107,04 kB

334880689_5950593865035879_1673246891064119035_n.jpg - 167,87 kB

329920298_732643261674425_6064776730829583304_n.jpg - 166,48 kB

334885392_1277866863138579_4361582664751974708_n.jpg - 176,72 kB

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Δ. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Θ. ΣΤΑΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ

Η 25η Μαρτίου είναι μια πολύ μεγάλη μέρα για τον Ελληνισμό, διότι μαζί με τον εορτασμό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, τιμούμε τους αγωνιστές της ελευθερίας του Έθνους μας. Το 1821, αποτέλεσε την αφετηρία του μεγάλου αγώνα αποτίναξης του Οθωμανικού ζυγού από τον τόπο και δημιουργίας της νεότερης Ελλάδας. Πρόκειται για ένα ιστορικό ορόσημο που εμείς οι απόγονοι των τότε επαναστατών, είμαστε υποχρεωμένοι να διατηρούμε ανεξίτηλη τη λάμψη του, διότι, όπως είπε και ο Γουίνστον Τσώρτσιλ: «Ο λαός που ξεχνά την ιστορία του δεν έχει μέλλον».

«Όταν αποφασίσαμε να κάμομε την Επανάσταση δεν εσυλλογισθήκαμε ούτε πόσοι είμεθα, ούτε πως δεν έχομεν άρματα, ούτε ότι οι Τούρκοι εβαστούσαν τα κάστρα και τας πόλεις, ούτε κανένας φρόνιμος μας είπε «που πάτε εδώ να πολεμήσετε με σιταροκάραβα βατσέλα», αλλά ως μία βροχή έπεσε εις όλους μας η επιθυμία της ελευθερίας μας και όλοι και οι κληρικοί και οι προεστοί και οι καπεταναίοι και οι έμποροι, μικροί και μεγάλοι, εσυμφωνήσαμε εις αυτό το σκοπό και εκάμαμε την επανάσταση»… Συγκλονιστικά τα λόγια του Αρχιστράτηγου Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στην Πνύκα, όπου αναδεικνύεται το μεγαλείο της Ελληνικής ψυχής και η αποφασιστικότητα του Έθνους να διεκδικήσει με το αίμα του το δικαίωμα να ζει σε ένα κράτος ελεύθερο και ανεξάρτητο.

Στη σημερινή εποχή, οι πολεμιστές της εθνικής παλιγγενεσίας και ειδικά οι μεγάλοι ήρωές της όπως ο Κολοκοτρώνης, ο δικός μας ατρόμητος πολέμαρχος Γεώργιος Καραϊσκάκης, είναι «φωτεινά» παραδείγματα και τα ιδανικά τους οφείλουμε να τα μεταλαμπαδεύσουμε στους νέους και στις επόμενες γενιές. Μόνο έχοντας πλήρη επίγνωση του ένδοξου παρελθόντος μας, μπορούμε να διαφυλάξουμε την εθνική ταυτότητα και να κάνουμε την Ελλάδα μια ισχυρή χώρα στον κόσμο, που θα εξελίσσεται και θα πρωταγωνιστεί βασιζόμενη διαχρονικά στα μοναδικά επιτεύγματα του άξιου λαού μας.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!!!

111112222222222.jpg - 119,47 kB

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ

Από το Δήμο Μουζακίου ανακοινώνεται ότι το πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων για την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου έχει ως εξής:

23η  Μαρτίου ημέρα Πέμπτη

1.        Γενικός σημαιοστολισμός δημοσίων και ιδιωτικών καταστημάτων, καταστημάτων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, Τραπεζών και οικιών από την ογδόη πρωινή της 23-03-2023 έως τη δύση του ηλίου της 25-03-2023.

24η  Μαρτίου ημέρα Παρασκευή

1.        Φωταγώγηση δημοσίων και δημοτικών καταστημάτων, καταστημάτων Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. και Τραπεζών κατά τις βραδινές ώρες της 24ης  και 25ης Μαρτίου 2023.

2.        To απόγευμα της Παρασκευής και μέχρι τις 8:00 μ.μ. τα μεγάφωνα του Δήμου θα μεταδίδουν δημοτικά και πατριωτικά τραγούδια.

25η  Μαρτίου ημέρα Σάββατο

1.        Ώρα 7:30π.μ. Θα χτυπήσουν χαρμόσυνα οι καμπάνες των Εκκλησιών με τη μέριμνα των Ιερέων.

2.        Ώρα 8:00 π.μ. Θα γίνει έπαρση της σημαίας στην πλατεία Δημαρχείου.

3.        Ώρα 10:00 π.μ. Επίσημη Δοξολογία στο Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μουζακίου. Μετά τη Δοξολογία θα εκφωνηθεί ο πανηγυρικός της ημέρας από την κ. Μανταλιά Παναγιώτα, Διευθύντρια του Γυμνασίου Μουζακίου, καθηγήτρια οικονομικής αγωγής.

Στη συνέχεια λαός, Αρχές, Σχολεία και Σύλλογοι θα μεταβούν στο Ηρώο των Πεσόντων, όπου θα γίνει επιμνημόσυνη δέηση.

Θα ακολουθήσει ενός λεπτού σιγή, η  φιλαρμονική του Δήμου θα παιανίσει προς τιμή των πεσόντων  και θα γίνει κατάθεση στεφάνων από τους:

1.        Δήμαρχο Μουζακίου

2.        Εκπρόσωπο Περιφέρειας Θεσσαλίας

3.        Εκπρόσωπο Εθνικής Αντίστασης

4.        Πρόεδρο Τοπικής  Κοινότητας Μουζακίου

5.        Διοικητή Αστυνομικού Τμήματος Μουζακίου

6.        Διοικητή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Μουζακίου

7.        Λύκειο Μουζακίου

8.        ΕΠΑΛ Μουζακίου

9.        1Ο Γυμνάσιο Μουζακίου

10.      1ο Δημοτικό Σχολείο Μουζακίου

11.      2ο Δημοτικό Σχολείο Μουζακίου

12.      Εκπρόσωπο του Συλλόγου Πολυτέκνων Μουζακίου

13.      Εκπρόσωπο του Εμπορικού Συλλόγου Μουζακίου

14.         Εκπρόσωπο του Λαογραφικού, Πολιτιστικού Συλλόγου Μουζακίου «ΟΙ ΓΟΜΦΟΙ»

15.         Εκπρόσωπο του Συλλόγου Αργιθεατών Μουζακίου

            Μετά την κατάθεση των στεφάνων θα ψαλεί ο Εθνικός Ύμνος.

            Θα ακολουθήσει παρέλαση μαθητών και μαθητριών των Δημοτικών σχολείων, Γυμνασίου, Λυκείων, οχημάτων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Μουζακίου και της Φιλαρμονικής του Δήμου, κατά μήκος της Λεωφόρου Αντώνη Βασιλείου.

Να σημειωθεί ότι οι Πρόεδροι – Πάρεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Μουζακίου θα μεριμνήσουν για την πραγματοποίηση εορταστικών εκδηλώσεων στα χωριά, ενώ, παρελάσεις μαθητών εκτός από το Μουζάκι θα γίνουν ανήμερα της Εθνικής Επετείου και στις Τ.Κ. Αγναντερού, Μαγούλας και Δρακότρυπας.

 

IMG_20220325_112012.jpg - 2,11 MB

 

 

 

 

 

ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/3/2023 Η ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΟΡΤΗΣ

Από το Δήμο Μουζακίου ανακοινώνεται ότι, λόγω του εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου για την Ελληνική Επανάσταση του 1821, η καθιερωμένη λαϊκή αγορά του Σαββάτου στο Μουζάκι, θα πραγματοποιηθεί την προηγούμενη ημέρα, δηλαδή την Παρασκευή 24 Μαρτίου 2023.