Κρανέα

Κρανέα είναι μία από τις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Μουζακίου, ο οικισμός της Κρανέας βρίσκεται σε υψόμετρο 92 μέτρα και είναι ένα από τα πεδινά χωρία του Δήμου.

Η Κρανέα απέχει 19 χιλιόμετρα από το Μουζάκι και βρίσκεται στα Ανατολικά.

Σύμφωνα με την απογραφή του 2011 η Κρανέα έχει 618 κατοίκους.