Βατσουνιά

Σε απόσταση 10 χλμ. από το Μουζάκι και 40 χλμ. από την Καρδίτσα συναντάμε τη Βατσουνιά. Χτι­σμένη σε υψ. 430 μ., αραιοκατοικημένη και πνιγμένη μέσα σε δάση α­πό καστανιές, έλατα και δρύες, η Βατσουνιά ανήκει στο Δήμο Μουζακίου και έχει 453 κατοίκους (απογραφή 2011).

Το βασικό εισόδημα ίων κατοίκων εξασφαλίζουν η γεωργία και η κτηνοτροφία. Γίνεται εκτροφή 5.000 περίπου αιγοπροβάτων βοοειδών και χοιρινών. Το χωριό διαθέτει εξαιρετικό πόσιμο νερό, το οποίο σύμφωνα με χημικές αναλύσεις του Γενικού Χημείου του Κράτους, είναι ένα από τα καλύτερα της Ελλάδας.

Για την ιστορία του χωριού, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, οι πληροφορίες είναι ελλιπείς. Η ίδρυση του χάνεται στα βάθη των αιώνων.

Πολύ κοντά στον οικισμό, στη θέση «Παλιοκκλήσι», τοποθετείται το βασίλειο των αρχαίων Σελών. Στους νεότερους χρόνους μαρτυρείται πως γύ­ρω στα 1800 έγιναν πολλές μάχες στην περιοχή. Στο τέλος του προηγούμενου αιώνα, ο πληθυσμός του οικισμού ενισχύθηκε σημαντικά, καθώς μετοίκησε εδώ ομάδα ατόμων από τα χωριά της Κόνιτσας της Ηπείρου.

Ο ποταμός Πάμισος δροσίζει το χωριό, καθώς διέρχεται από το κέ­ντρο του οικισμού και εκβάλλει στον Πηνειό. Η παρόχθια βλάστηση είναι πλούσια και η ορνιθοπανίδα παρουσιάζει ενδιαφέρον. Τρεις είναι οι πηγές στην περιοχή της Βατσουνιάς, μία όμως από αυτές, η πη­γή «Σκλήθρο» είναι εύκολα προσβάσιμη. Οι άλλες δύο πηγές, «Σάμη» και «Γκούρα», δύσκολα προσεγγίζο­νται. Αξίζει κανείς, πεζοπορώντας μέσα από γραφικά μονοπάτια ή μέ­σω ενός αυτοκινητόδρομου καλής κατάστασης, να επισκεφτεί το δά­σος 7.000 στρμ. με δρύες, έλατα και καστανιές. Η θέα προς το θεσσαλικό κάμπο είναι μαγευτική από τις κορυφές «Καραβούλα» και «Τύμπανος· (υψ. 2.000 μ.), όπου σύμ­φωνα με τοπικό θρύλο πολύ παλιά, πριν εκατομμύρια χρόνια, δένανε ε­κεί καράβια. Αρκετά καλές είναι και η χλωρίδα και πανίδα των δύο κορυ­φών.

Ιδιαίτερα αξιόλογο είναι τα σκευιικά μνημεία της Βατσουνιάς. Η εκκλησία της Κοίμησης της Παναγί­ας προσελκύει ίο ενδιαφέρον κάθε επισκέπτη, αφού η ίδρυση της στη θέση «Παναγιά» τοποθετείται χρονι­κά στο 16ο αι. και το εσωτερικό της είναι κατάγραφο από τοιχογραφίες. Εξίσου αξιοπρόσεχτος είναι ο ναός του Αγ. Νικολάου, βασιλική με κίο­νες, που βρίσκεται στο κέντρο του οικισμού και χτίστηκε το 1900. Επί­σης, ο ναός του Αγ. Παρθενίου, ό­που τελείται και το θρησκευτικό πα­νηγύρι.

Οι τρεις ερειπωμένοι νερό­μυλοι, που υπάρχουν μέσα στο χω­ριό, αποτελούν ανάμνηση παλαιότε­ρων εποχών. Οι πολιτιστικές εκδη­λώσεις της Βατσουνιάς έ­χουν επίκεντρο τους το μήνα Ιούλιο. Στις 21/7 προς τιμήν του Αγ. Παρθενίου διοργανώνεται πανηγύρι στο χωριό στη θέση «Πλα­τάνια», με Εσπερινό, Θεία Λειτουργία, παράθεση γεύ­ματος και ποικίλες πολιτιστικές εκδηλώσεις (παρα­δοσιακοί χοροί από Ομί­λους, θέατρο κ.λπ.). Εορ­ταστικό κλίμα επικρατεί επίσης στο πανηγύρι, που λαμβάνει χώρα στις 26/7 της Αγ. Πα­ρασκευής στην ίδια θέση με θεία Λειτουργία και ολονύχτιο γλέντι με παραδοσιακές ορχήστρες (κλαρίνα) σ' όλα ία κέντρα ίου χωριού. Ο Εκπολιτιστικός-Λαογραφικός-Χορευτικός Ομιλος Βατσουνιάς είναι αρκετά δραστήριος, ενώ το χορευτικό τμήμα του συμμετέχει σε διάφορες εκδηλώσεις. Στους επισκέπτες του χωριού προτείνουμε να δοκιμάσουν ανεπιφύλακτα τις τοπικές παραδο­σιακές γεύσεις και να αγοράσουν εκπληκτικά τυροκομικά προϊόντα και κρέατα ντόπιας παραγωγής.