ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΙΘΩΜΗΣ

Ολοκληρώθηκαν σε ποσοστό 50% οι προγραμματισμένες παρεμβάσεις αναβάθμισης υποδομών στην Δ.Ε. Ιθώμης του Δήμου Μουζακίου, στο πλαίσιο εκτέλεσης σύμβασης έργου από ανάδοχο εργολάβο με προϋπολογισμό  92.000 ευρώ, (πιστώσεις ΣΑΤΑ).

Οι εργασίες έχουν σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τόσο των κατοίκων, όσο και των επισκεπτών της περιοχής.

 Σημεία παρεμβάσεων επισκέφθηκε κατ’ εντολή του Δημάρχου κ. Θεοφάνη Στάθη, ο Αντιδήμαρχος Δ. Μουζακίου κ. Γιάννης Πατσιαούρας, διαπιστώνοντας την ομαλή πορεία τους.

Η εργολαβία περιλαμβάνει εργασίες (κατασκευή τοίχων αντιστήριξης, νεροπαγίδων, βελτίωση οδοστρώματος, ασφαλτοστρώσεις - τσιμεντοστρώσεις οδικών τμημάτων κ.α.), κυρίως εντός των οικισμών της Δημοτικής Ενότητας.

Μέχρι στιγμής έχουν περατωθεί σχετικές εργασίες στις Τ.Κ. Φαναρίου, Αγίου Ακακίου, Πύργου Ιθώμης και Λοξάδας. Απομένουν πλέον ασφαλτοστρώσεις οδικών τμημάτων στην Τ.Κ. Ελληνοπύργου και κατασκευή νεροπαγίδων, σχαρών, αντικατάσταση πλακών, τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων, στις Τ.Κ. Καναλίων και Χάρματος.

 348356389_773150690856054_5411956573848628158_n.jpg - 764,18 kB

348356268_992656255254611_4756180287778619954_n.jpg - 766,79 kB

348356654_630437128684889_2511136430838111039_n.jpg - 636,46 kB

348356696_275566271540932_5974977251416824927_n.jpg - 627,00 kB

ΝΕΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΥΨΟΥΣ 253.000 ΕΥΡΩ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς οι εργασίες αποκατάστασης των εκτεταμένων ζημιών που προκάλεσε ο κυκλώνας «Ιανός» στην οδοποιία και σε άλλες υποδομές του Μουζακίου και των Τοπικών κοινοτήτων του Δήμου.

Ο Δήμαρχος κ. Θεοφάνης Στάθης, παρουσία του στελέχους της Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Αθανάσιου Σπανού, υπέγραψε στο Δημαρχείο, με εκπρόσωπο της αναδόχου εργολήπτριας εταιρίας, σύμβαση εκτέλεσης παρεμβάσεων στο οδικό δίκτυο, συνολικού προϋπολογισμού 253.566,81 Ευρώ.

Στόχοι της συγκεκριμένης νέας εργολαβίας αποκαταστάσεων είναι η διασφάλιση της περιουσίας του Δήμου και η αντιμετώπιση προβλημάτων κίνησης οχημάτων και πεζών σε οδούς που επλήγησαν από τη θεομηνία, ώστε αυτές να καταστούν ασφαλείς για τους δημότες.

ΤΟ ΠΛΑΝΟ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

Αναλυτικά, η σύμβαση προβλέπει μεταξύ άλλων τα εξής:

ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 

«Οδός Αλκιβιάδου»: Μετά από τη θεομηνία που έπληξε την περιοχή παρατηρήθηκε διάβρωση στο χωμάτινο κατάστρωμα της οδού εξαιτίας της μεγάλης ποσότητας νερού που διήλθε από αυτή. Για τον λόγο αυτό απαιτούνται να γίνουν εργασίες αποκατάστασης-βελτίωσης της, ήτοι κατασκευή υπόβασης πάχους 30εκ. από θραυστό υλικό λατομείου, βάσης οδοστρωσίας (3Α) σε δύο στρώσεις συμπυκνωμένου πάχους 10εκ. έκαστη και ασφαλτόστρωσης μήκους 67,00 μέτρων, πλάτους από 4,00 μέτρα έως 11,00 μέτρα, προκειμένου να μην παρουσιαστεί εκ νέου το πρόβλημα. Παραπλεύρως του παιδικού σταθμού θα κατασκευασθεί κρασπεδόρειθρο σε συνέχεια του υπάρχοντος πεζοδρομίου για την εξυπηρέτηση των πεζών. Εκτός από τις εργασίες οδοστρωσίας και ασφαλτικών, συμπεριλαμβάνεται η κατασκευή σωληνωτού οχετού με τα απαραίτητα φρεάτια για την συλλογή και όδευση των όμβριων υδάτων που λιμνάζουν στον τελικό αποδέκτη.

«Οδός Νίκης»: Προβλέπονται εργασίες κατασκευής ασφαλτόστρωσης πάνω στην υπάρχουσα τσιμεντόστρωση μήκους 50,00 μέτρων, πλάτους 3,50 μέτρων.

«Θέση Αστυνομία»: Προ της θεομηνίας στη συγκεκριμένη οδό είχαν πραγματοποιηθεί εργασίες κατασκευής υπόγειου δικτύου φυσικού αερίου. Στα σημεία των τομών οι οποίες δεν είχαν αποκατασταθεί πλήρως παρατηρούνται καθιζήσεις στο οδόστρωμα από την εισροή υδάτων σε αυτές, οι οποίες επιδεινώθηκαν μετά από την θεομηνία. Με το παρόν έργο προβλέπεται να γίνουν εργασίες απόξεσης και αντικατάστασης του ασφαλτοτάπητα μήκους 115,00 μέτρων, πλάτους από 6,00 μέτρα έως 7,50 μέτρα. Για τους ίδιους λόγους θα ασφαλτοστρωθεί κι ένα τμήμα της οδού Περικλέους μήκους 90,00 μέτρων και πλάτους 4,10 μέτρων.

«Θέση Κοιμητήριο»: Στην οδό που οδηγεί στο κοιμητήριο ο ασφαλτοτάπητας παρουσίαζε ρηγματώσεις-καθιζήσεις. Μετά από την θεομηνία και από την εισροή μεγάλης ποσότητας νερού η κατάσταση της οδού έχει επιδεινωθεί. Για την αποκατάσταση της οδού προβλέπεται εργασίες κατασκευής υπόβασης πάχους 30εκ. από θραυστό υλικό λατομείου, βάσης οδοστρωσίας σε δύο στρώσεις συμπυκνωμένου πάχους 10εκ. έκαστη και κατασκευή ασφαλτόστρωσης μήκους 30,00 μέτρων, πλάτους 6,00 μέτρων. Επίσης πρόκειται να ασφαλτοστρωθεί και το τμήμα έμπροσθεν του Νεκροταφείου διαστάσεων 20,00 μέτρων x 17,00 μέτρων.

ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΠΠΑ

«Θέση Αναψυκτήριο»: Στη συγκεκριμένη θέση υφίσταται χωματόδρομος του οποίου το κατάστρωμα από το μεγάλο όγκο νερού που διήλθε κατά τη διάρκεια της θεομηνίας διαβρώθηκε και υπέστη μικρές καθιζήσεις. Στη θέση αυτή προβλέπονται εργασίες αποκατάστασης και βελτίωσής της, ήτοι κατασκευή υπόβασης πάχους 30εκ. από θραυστό υλικό λατομείου, βάσης οδοστρωσίας (3Α) σε δύο στρώσεις συμπυκνωμένου πάχους 10εκ. έκαστη και κατασκευή ασφαλτόστρωσης μήκους 125,00 μέτρων, πλάτους από 5,40 μέτρα έως 6,50 μέτρα για να μην παρουσιαστεί ξανά το ίδιο πρόβλημα.

Στις θέσεις που αναφέρονται στη συνέχεια («Μεσοχώρα 1», «Μεσοχώρα 2» και «Μεσοχώρα 3») σε υφιστάμενους χωματόδρομους των οποίων το κατάστρωμα διαβρώθηκε από τον μεγάλο όγκο νερού και φερτών, λόγω της απότομης κλίσης του εδάφους, είναι αδύνατη η πρόσβαση των κατοίκων προς τις ιδιοκτησίες τους. Για τους παραπάνω λόγους και για καταστούν οι δρόμοι βατοί, θα γίνουν οι εργασίες που περιγράφονται στη συνέχεια.

«Θέση Μεσοχώρα 1»: Προβλέπονται εργασίες κατασκευής τσιμεντόστρωσης από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 πάχους 17εκ., μήκους 35,00 μέτρων, πλάτους που κυμαίνεται από 4,00 μέτρα έως 4,30 μέτρα, οπλισμένη με δομικό πλέγμα Β500C οπής 10Χ10 εκ..

«Θέση Μεσοχώρα 2»: Προβλέπονται εργασίες κατασκευής τσιμεντόστρωσης από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 πάχους 17εκ., μήκους 30,00 μέτρων, πλάτους 6,00 μέτρων, οπλισμένη με δομικό πλέγμα Β500C οπής 10Χ10 εκ..

«Θέση Μεσοχώρα 3»: Προβλέπονται εργασίες κατασκευής τσιμεντόστρωσης από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 πάχους 17εκ., μήκους περίπου 21,00 μέτρων, πλάτους 6,00 μέτρων, οπλισμένη με δομικό πλέγμα Β500C οπής 10Χ10 εκ..

ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΥΡΓΟΥ ΙΘΩΜΗΣ

«Θέση Στάση»: Στο κατάστρωμα της οδού το οποίο είναι τσιμεντοστρωμένο υπήρχαν προ της θεομηνίας έντονες ρηγματώσεις κατά μήκος της οδού. Μετά από την θεομηνία και την εισροή μεγάλης ποσότητας νερού σε αυτές δημιουργήθηκαν καθιζήσεις. Για την προστασία της οδού προβλέπεται η κατασκευή ασφαλτόστρωσης μήκους 62,00 μέτρων, πλάτους 5,00 μέτρων. Πέραν της προαναφερόμενης ασφαλτόστρωσης θα γίνει και ανύψωση των σχαρών στον κεντρικό δρόμο προς την Τ.Κ. Αγίου Ακακίου που περνάει από την πλατεία του οικισμού για την ασφαλή διέλευση των οχημάτων.

ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΥ

«Θέση Πλατεία»: Στη συγκεκριμένη οδό που είναι τσιμεντοστρωμένη παρατηρούνται αποκολλήσεις στα αδρανή υλικά του σκυροδέματος. Το φαινόμενο αυτό επιδεινώθηκε ύστερα από την μεγάλη ποσότητα νερού που διήλθε από την οδό κατά τη διάρκεια της θεομηνίας. Για την προστασία της οδού θα πραγματοποιηθεί κατασκευή νέας τσιμεντόστρωσης από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 πάχους 12εκ., συνολικού εμβαδού 245 τετραγωνικών μέτρων, οπλισμένη με δομικό πλέγμα Β500C οπής 10Χ10 εκ. 

ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΑΤΣΟΥΝΙΑΣ 

«Θέση Ξηλώματα»: Στη συγκεκριμένη οδό που είναι τσιμεντοστρωμένη παρατηρήθηκε ότι μετά από την θεομηνία το οδόστρωμα σε πολλά σημεία έχει διαβρωθεί και έχει μεγάλες λακκούβες που την καθιστούν επικίνδυνη. Για την αποκατάσταση των φθορών του οδοστρώματος προκειμένου να είναι ασφαλής η κυκλοφορία, προβλέπεται να πραγματοποιηθούν εργασίες κατασκευής ασφαλτόστρωσης μήκους 50,00 μέτρων, πλάτους που κυμαίνεται από 3,50 μέτρα έως 4,85 μέτρα.

ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΔΡΑΚΟΤΡΥΠΑΣ

«Θέση Ξηρόραχη»: Προβλέπονται εργασίες κατασκευής ασφαλτόστρωσης μήκους 150,00 μέτρων, πλάτους που κυμαίνεται από 3,75 μέτρα έως 4,30 μέτρα.

«Θέση Κουμπούρα»: Προβλέπονται εργασίες κατασκευής ασφαλτόστρωσης μήκους 107,00 μέτρων, πλάτους που κυμαίνεται από 4,00 μέτρα έως 12,00 μέτρα.

«Θέση παπα-Νίκος»: Προβλέπονται εργασίες κατασκευής ασφαλτόστρωσης μήκους 133,00 μέτρων, πλάτους που κυμαίνεται από 3,00 μέτρα έως 6,00 μέτρα.

Η αποκατάσταση των παραπάνω οδών κρίνεται επιτακτική, καθότι έχουν υποστεί εκτεταμένες φθορές (διάβρωση καταστρώματος οδού, καθιζήσεις) από τη μεγάλη ποσότητα νερού που διήλθε μετά την θεομηνία, ούτως ώστε να είναι ασφαλής η μετακίνηση των κατοίκων και των επισκεπτών. 

ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΑΚΑΚΙΟΥ

«Θέση Είσοδος»: Στην είσοδο του οικισμού στην οδό προς τη Λίμνη Πλαστήρα έχει προκληθεί διάβρωση και ολίσθηση του πρανούς ανάντη της οδού από την μεγάλη ποσότητα νερού της θεομηνίας, με αποτέλεσμα να μειωθεί το πλάτος κυκλοφορίας. Για τον λόγο αυτό προβλέπεται να γίνουν, όπου απαιτείται, χωματουργικές εργασίες, κατασκευή τοίχου αντιστήριξης από άοπλο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 ελεύθερου ύψους 1,50 μέτρο μήκους 55,00 μέτρων, εργασίες κατασκευής υπόβασης πάχους 30εκ. από θραυστό υλικό λατομείου, βάσης οδοστρωσίας σε δύο στρώσεις συμπυκνωμένου πάχους 10εκ. έκαστη κι έπειτα ασφαλτόστρωση μήκους συνολικά 224,00 μέτρων, πλάτους που κυμαίνεται από 4,30 μέτρα έως 4,70 μέτρα.

ΔΗΛΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Δ. Μουζακίου κ. Θεοφάνης Στάθης σε σχετική δήλωσή του επισήμανε: «Ο προγραμματισμός των τεχνικών παρεμβάσεων για την αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσε στο Μουζάκι και στις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου μας ο κυκλώνας «Ιανός», εξελίσσεται με γρήγορους ρυθμούς από τη Δημοτική αρχή. Στόχος μας είναι, σε όσο το δυνατόν πιο σύντομο χρόνο, να επουλώσουμε τις πολλές και βαριές πληγές της θεομηνίας στον τόπο. Τα αποτελέσματα της πολύ σκληρής, αλλά και μεθοδικής δουλειάς που γίνεται στο Δήμο είναι πλέον ορατά στους δημότες. Άλλωστε, η συνεργασία και συμβολή τους στην υλοποίηση του σχεδιασμού των δημοτικών έργων είναι καθοριστική. Τους ευχαριστούμε θερμά γι’ αυτό και για τη μεγάλη εμπιστοσύνη που μας δείχνουν. Προχωράμε όλοι μαζί μπροστά, με πίστη στις δυνάμεις μας και κυρίως στις τεράστιες δυνατότητες του Δήμου Μουζακίου, τις οποίες ως Δημοτική Διοίκηση, σκοπεύουμε να αξιοποιήσουμε στο έπακρο με κάθε τρόπο».    

 345621089_1608116186362043_2930801059290466267_n.jpg - 292,40 kB

 

 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

 

Ο Δήμος Μουζακίου  ενημερώνει ότι :

Η παραλαβή του εκλογικού υλικού από τους δικαστικούς αντιπροσώπους θα γίνεται από το Δημαρχείο στην έδρα του δήμου στο Μουζάκι .

Στους δικαστικούς αντιπροσώπους που έχουν οριστεί να ασκήσουν τα καθήκοντά τους σε Τοπική Κοινότητα θα τους δοθεί  και το τηλέφωνο του Προέδρου της Κοινότητας για να επικοινωνήσουν μαζί τους για οτιδήποτε χρειαστεί.

Το Δημαρχείο την Παρασκευή , στις 19 Μαΐου 2023 θα είναι ανοιχτό ως τη λήξη του ωραρίου στις 15:00 μ.μ. Μετά τη λήξη του ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών του θα παραμείνει κλειστό.

Το Δημαρχείο θα είναι ανοιχτό το Σάββατο  20 Μαϊου 2023 από τις 08:00 π.μ έως τις 17:00 μ.μ για την εξυπηρέτηση των δικαστικών αντιπροσώπων.

Την Κυριακή 21 Μαΐου 2023, οι υπηρεσίες  Ληξιαρχείο - Δημοτολόγιο του δήμου μας θα λειτουργούν από τις 07:00 π.μ έως τις 19:00 μ.μ για την εξυπηρέτηση των εκλογέων.

Την ίδια ημέρα το Δημαρχείο στο Μουζάκι , καθώς και τα δημοτικά κτίρια Αγναντερού και Φαναρίου  θα παραμείνουν ανοιχτά έως τη μετάδοση των αποτελεσμάτων.

Οι υπηρεσίες των ΚΕΠ του δήμου στο Μουζάκι, στο Αγναντερό και στο Φανάρι θα παραμείνουν  ανοιχτές την Κυριακή  21Μαίου 2023 από τις 07:00 π.μ έως τις 19:00 μ.μ  .

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα του δήμου μας

Υπεύθυνη συντονισμού των εκλογών στο Δήμο μας είναι η Ταμπάκου Μαρία, Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μουζακίου , τηλέφωνο επικοινωνίας 6932906670.

Τηλέφωνα υπηρεσιών του Δήμου μας :

Δημοτολόγια : 2445350127 και 2445350100 και Δ.Ε Παμίσου 2441084210

ΚΕΠ Δήμου Μουζακίου : 2445350200

ΚΕΠ Δήμου Ιθώμης: 2441352422

ΚΕΠ Δήμου Παμίσου : 2441082111

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΗΧΗΣΗ & ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΝΗΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΔΙΚΟΧΑΜΕΝΟ ΗΛΙΑ ΜΠΡΕΛΛΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ

Η μνήμη του αδικοχαμένου Ηλία Μπρέλλα, το πρωινό της 15ης Ιανουαρίου 2023 στο γήπεδο Μαυρομματίου, σε εκείνη τη μοιραία ποδοσφαιρική αναμέτρηση της ομάδας του Α.Σ. «Καραϊσκάκης» με τη Δόξα Αμπέλου, τιμήθηκε τη Δευτέρα 15/5/2023, στο πλαίσιο αγωνιστικού Τουρνουά που διοργάνωσαν με μεγάλη επιτυχία ο Δήμος Μουζακίου σε συνεργασία με την Τοπική Κοινότητα Ναυρομματίου και τον τοπικό Αθλητικό Σύλλογο «Ο Καραϊσκάκης». 

Ο θάνατος του 20χρονου αθλητή είχε βυθίσει στο πένθος όχι μόνο το Δήμο και το Νομό Καρδίτσας, αλλά συγκλόνισε ολόκληρη την Ελλάδα, ενώ στάθηκε αφορμή για να εξοπλιστούν με απινιδωτές τα περισσότερα γήπεδα ακόμη και των ομάδων μικρών κατηγοριών στη χώρα.

Το ενδιαφέρον του πλήθους που είχε κατακλύσει το γήπεδο Μαυρομματίου, επικεντρώθηκε στους συμμετέχοντες βετεράνους ποδοσφαιριστές της Εθνικής Ελλάδος που κατέκτησε το EURO 2004, ενώ την τιμητική τους είχαν οι επίσης συμμετέχοντες Επίλεκτοι Καρδίτσας με τον Α.Σ. «Ο Καραϊσκάκης».

Πρωταγωνιστές του ποδοσφαιρικού έπους όπως ο Θοδωρής Ζαγοράκης, ο Άγγελος Μπασινάς, ο Κώστας Χαλκιάς (τερματοφύλακας), ο Νίκος Λυμπερόπουλος, ο Σωτήρης Κυριάκος, μα και άλλοι γνωστοί παλιοί ποδοσφαιριστές όπως ο Τάσος Κυριάκος, ο Γιάννης Σκόνδρας, ο Γιάννης Θωμαΐδης, ο Καρδιτσιώτης Γιώργος Νταρακλίτσας, ο Γιώργος Αμανατίδης, ο Δημήτρης Καπετανόπουλος, ο Δημήτρης Καρατζιοβαλής (τερματοφύλακας), ο Πέτρος Κανακούδης, έπαιξαν μπάλα και ανέδειξαν το μεγαλείο του αθλητισμού που δεν έχει ηλικία, στέλνοντας παράλληλα ηχηρό μήνυμα στην Πολιτεία: Ποτέ να μην επαναληφθεί παρόμοια τραγωδία στα γήπεδα, σε ολόκληρο το αθλητικό γίγνεσθαι της χώρας. Ο αθλητισμός δίνει ζωή, χαρά και ελπίδα, δυναμώνει τους ανθρώπους, γαληνεύει την ψυχή τους, προωθεί την ευγενή άμιλλα και ισχυροποιεί την κοινωνία μας.

Μικροί και μεγάλοι φωτογραφήθηκαν, αντάλλαξαν ευχές και πειράγματα μαζί τους και καταχειροκρότησαν τις προσπάθειες όλων των ομάδων στο χορτάρι.

Αναμνηστικές πλακέτες και λουλούδια πρόσφεραν στον πάλαι ποτέ αρχηγό της θρυλικής Εθνικής του 2004 Θοδωρή Ζαγοράκη, ο Δήμαρχος Δ. Μουζακίου Θεοφάνης Στάθης και ο Πρόεδρος του Α.Σ. «Ο Καραϊσκάκης» Γιώργος Τέγος. Από την πλευρά του ο διεθνής βετεράνος ποδοσφαιριστής, πρόσφερε αναμνηστικά στον πατέρα και στα μέλη της οικογένειας του Η. Μπρέλλα, εκφράζοντάς τους τη θερμή συμπαράσταση όλων των συναδέλφων του.

Το παρών στη διοργάνωση, εκτός του Δημάρχου, έδωσαν οι Βουλευτές και εκ νέου Υποψήφιοι στις Εθνικές εκλογές της 21ης Μαΐου Γιώργος Κωτσός και Ασημίνα Σκόνδρα, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Μουζακίου & Πρόεδρος του ΝΠΔΔ (Αθλητισμός – Πολιτισμός – Νεότητα) Μαρία Καραμπέκου, ο Αντιδήμαρχος Νίκος Ζαρνακούπης, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Μαυρομματίου Γιώργος Νάσιος, ο Πρόεδρος της ΕΠΣΚ Αλέξανδρος Σφήκας κ.α.

Να σημειωθεί ότι στη διάρκεια του τουρνουά συζητήθηκε μεταξύ των συντελεστών της περιοχής, η προοπτική να οργανώνεται κάθε χρόνο στο Μαυρομμάτι, στη μνήμη του άτυχου 20χρονου, μα και για να επικαιροποιείται συνεχώς το μεγάλο μήνυμα να μην ξανασυμβεί ποτέ στα γήπεδα τέτοια τραγωδία.

Το τουρνουά είχε πανελλαδική απήχηση και προβολή, αφού καλύφθηκε δημοσιογραφικά από Θεσσαλικά ΜΜΕ και την ΕΡΤ, με ρεπορτάζ, φωτογραφίες και πλάνα να δημοσιεύονται και να μεταδίδονται σε έντυπο - ηλεκτρονικό τύπο, τηλεοπτικές αθλητικές εκπομπές και δελτία ειδήσεων.

 345710788_147842168154422_8899308702666015255_n.jpg - 303,07 kB

 

345722682_597986875764258_8398126625798843738_n.jpg - 378,76 kB

345722690_160747366947534_6315325641464178713_n.jpg - 452,71 kB

345690859_761057512235720_883844939925606912_n.jpg - 688,64 kB

345705962_1178659922825410_6451031065067859377_n.jpg - 731,30 kB

345757144_743735510875588_8970516908146722444_n.jpg - 430,16 kB

345725876_995891664738748_7470377796375909192_n.jpg - 772,16 kB

77b10ad4fb8445d00a4337c423796612.0-e1684209312427-1024x551.jpg - 145,92 kB

7f27da854492664408bcf923293bc13e.0-1024x461.jpg - 140,79 kB

a7bb9f4f54a00efcbbfbcb3e08961a6a.0-1024x461.jpg - 140,06 kB

 

ΠΛΗΡΗΣ Η ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ «ΔΙΑ ΠΥΡΟΣ 2023»

Με επιτυχία στέφθηκε η μεγάλη άσκηση δασικής πυρκαγιάς «ΔΙΑ ΠΥΡΟΣ 2023» που πραγματοποιήθηκε σήμερα 15/5/2023 το πρωί, στον περιβάλλοντα χώρο του Ξενοδοχείου Mouzaki Palace από την ΠΕ.ΠΥ.Δ. Θεσσαλίας, τη ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καρδίτσας, την Πυροσβεστική Υπηρεσία Μουζακίου, σε συνεργασία με το Δήμο Μουζακίου.

Έλαβαν μέρος οχήματα και άνδρες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία  Μουζακίου, η οποία ήταν υπεύθυνη για την οργάνωση και διεξαγωγή της άσκησης, από τις Π.Υ. Καρδίτσας και Τρικάλων, την Π.Υ. Παλαμά, την Π.Υ. Σοφάδων, την Π.Υ. Πύλης, τον 1ο Π.Σ. Λάρισας, πεζοπόρο τμήμα και ομάδα Drone της ΠΕ.ΠΥ.Δ. Θεσσαλίας, Εθελοντές της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καρδίτσας ως δυνάμεις συνδρομής – ενίσχυσης. Ως εμπλεκόμενοι φορείς ενήργησαν αστυνομικοί με όχημα, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με το πλήρωμα του, στελέχη του ΔΕΔΔΗΕ και του Δασαρχείου Μουζακίου με ειδικά ημιφορτηγάκια, μέλη της Ραδιολέσχης Καρδίτσας, της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Καρδίτσας και της Λέσχης Εκτός Δρόμου Αυτοκινήτων 4Χ4 Καρδίτσας.

Τις κινήσεις και παρεμβάσεις των πυροσβεστών συντόνιζαν ο Περιφερειακός Διευθυντής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Θεσσαλίας κ. Μητσιογιάννης Νικόλαος, ο Διοικητής των Π.Υ. Ν. Καρδίτσας κ. Στέλιος Φούκας με το Διοικητή της Π.Υ. Μουζακίου κ. Χρήστο Μπάρκα. Παρέστησαν ακόμη ο Διοικητής των Π.Υ. Νομού Τρικάλων κ. Τσορλίδας Ευάγγελος με τον Διοικητή της Π.Υ. Τρικάλων κ. Παπαγεωργίου Δημήτριο.

Την άσκηση παρακολούθησαν ο Δήμαρχος Δ. Μουζακίου κ. Θεοφάνης Στάθης, ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας κ. Δημήτρης Αναγνωστόπουλος, οι Αντιδήμαρχοι Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μουζακίου κ. Νίκος Ζαρνακούπης και του Δήμου Καρδίτσας κ. Σωτήρης Αντωνίου, ο Αντιδήμαρχος Δ. Μουζακίου  κ. Γιώργος Παπακώστας, η περιφερειακή σύμβουλος και Πρόεδρος του Κέντρου Πρόληψης Ν. Καρδίτσας κ. Λία Ρογκανάκη, η Προϊσταμένη του Δασαρχείου Καρδίτσας κ. Μαρία Παρδάλη, ο Προϊστάμενος του Δασαρχείου Μουζακίου κ. Απόστολος Γκόζκος, ο Διευθυντής του Ξενοδοχείου Mouzaki Palace κ. Γιώργος Σύλας, εκπρόσωποι του Στρατού, της Αστυνομίας,  εργαζόμενοι της επιχείρησης και υπηρεσιακά στελέχη της Περιφέρεις Θεσσαλίας – ΠΕ Καρδίτσας και του Δήμου Μουζακίου.

Όπως επισήμανε ο κ. Μητσιογιάννης στους παριστάμενους, γενικός σκοπός της άσκησης ήταν η διαπίστωση της ετοιμότητας, συντονισμού και αποτελεσματικότητας των δυνάμεων των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της ΠΕ.ΠΥ.Δ. Θεσσαλίας, σε κατασβέσεις μεγάλων δασικών πυρκαγιών. Παράλληλα, οι εν λόγω ασκήσεις επιδιώκουν την εξάσκηση του προσωπικού στην εφαρμογή του υπηρεσιακού σχεδιασμού αντιμετώπισης μεγάλων δασικών πυρκαγιών, ο έλεγχος της ετοιμότητάς του, η βελτίωση της συνεργασίας και του συντονισμού με τους συναρμόδιους φορείς, η ορθολογική διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και υλικών πόρων, η διαπίστωση της καλής λειτουργίας και επάρκειας των διαθέσιμων μέσων και εξοπλισμού, ο εντοπισμός λαθών – αδυναμιών και παραλείψεων στο σχεδιασμό, καθώς και η εξαγωγή συμπερασμάτων και η λήψη κατάλληλων μέτρων για την εξάλειψή τους.

ΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

Το σενάριο της άσκησης είχε ως εξής: Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Μουζακίου ειδοποιείται τηλεφωνικά για την εκδήλωση πυρκαγιάς στο περιαστικό δάσος της Τοπικής Κοινότητας Μουζακίου. Άμεσα αναχωρεί το περιπολικό ΜΟΥΖΑΚΙ – 30 και η Α΄ Έξοδος της Υπηρεσίας. Με την άφιξη των Πυροσβεστικών δυνάμεων στον τόπο του συμβάντος, διαπιστώνεται η ύπαρξη πυρκαγιάς εντός δάσους. Ενημερώνεται η Ιεραρχία και καλούνται ενισχύσεις, αρχικά από την ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καρδίτσας και εν συνεχεία, λόγω της έκτασης του συμβάντος, από δυνάμεις της ΠΕ.Π.Υ.Δ. Θεσσαλίας.  Με την άφιξη των Πυροσβεστικών Δυνάμεων γίνεται διασπορά τους και με εγκαταστάσεις χαμηλής πίεσης πραγματοποιείται προσβολή της πυρκαγιάς. Κατά την επιχείρηση κατάσβεσης πυροσβεστικός υπάλληλος τραυματίζεται και μεταφέρεται με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κ.Υ. Μουζακίου. Ο Διοικητής της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καρδίτσας συνεκτιμώντας την πορεία της πυρκαγιάς, τις ζώνες υψηλού κινδύνου που προκύπτουν λόγω αυτής και με γνώμονα την προστασία των πολιτών, εισηγείται στον Δήμαρχο Μουζακίου τόσο την οργανωμένη μερική προληπτική απομάκρυνση πολιτών από τα οικοδομικά τετράγωνα της Τ.Κ. Μουζακίου που παρουσιάζουν εγγύτητα με την δασική πυρκαγιά όσο και την προληπτική απομάκρυνση διαμενόντων και προσωπικού του ξενοδοχείου «Mouzaki Palace Hotel & Spa». Συστήνεται επιτόπου Στοιχείο Διοίκησης / Σύγκληση ΣΤΟ όπου αποφασίζεται από τον Δήμαρχο η εφαρμογή των παραπάνω μέτρων με διάθεση μέσων του Δήμου και με την υποστήριξη της ΕΛ.ΑΣ. Σημειώνεται ότι στο Συντονιστικό Όργανο Έκτακτης Ανάγκης συμμετέχουν οι επικεφαλής των δυνάμεων που επιχειρούν στον τόπο της πυρκαγιάς 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Δ. Μουζακίου κ. Θεοφάνης Στάθης εξέφρασε τα συγχαρητήριά του στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, στους επικεφαλής, στα στελέχη τους και σε όλους τους εμπλεκόμενους για την άκρως επιτυχημένη άσκηση. Όπως είπε, αισθάνεται υπερήφανος και ιδιαίτερα ασφαλής ως δημότης στο Δήμο Μουζακίου, αφού η τοπική Π.Υ. βρίσκεται πάντα σε πλήρη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων. Προέτρεψε δε τους συνδημότες του να αισθάνονται κι’ αυτοί απόλυτα ασφαλείς στον τόπο τους, καθώς οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, ο Δήμος Μουζακίου, η Αστυνομία, το ΕΚΑΒ, το Δασαρχείο και όλοι οι τοπικοί φορείς είναι πανέτοιμοι να συνεργαστούν για την  προστασία τους. Επίσης, ο Δήμαρχος υπογράμμισε πως στο πρόσφατο παρελθόν τόσο ο Δήμος Μουζακίου, όσο και οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, κλήθηκαν να παρέμβουν για την αντιμετώπιση πυρκαγιών και το αποτέλεσμα ήταν άκρως επιτυχημένο. «Πρωταρχικό μέλημα όλων μας – πρόσθεσε ο κ. Στάθης – θα πρέπει να είναι η επαγρύπνηση και η όσο το δυνατόν καλύτερη προετοιμασία για έκτακτες καταστάσεις ενόψει του καλοκαιριού που έρχεται, καθώς οι συνέπειες του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής είναι πλέον πολύ έντονες και στον τόπο μας».

345683718_744248714144048_8958228688118433321_n.jpg - 1,10 MB

345652420_630397558987071_4511756602517989766_n.jpg - 415,26 kB

345668006_975419613652470_1103440745910219517_n.jpg - 699,58 kB

345638455_213048811470244_3247928712865693160_n.jpg - 1,00 MB

345650488_274374851678259_6245579246477184442_n.jpg - 405,90 kB

345661277_629355255708771_7203636191880935739_n.jpg - 361,02 kB

345653204_758889525936965_8514932339235501806_n.jpg - 623,79 kB

 

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ 30ης ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΜΟΥΖΑΚΙ

Αντί για το Κάστρο Φαναρίου - λόγω των κακών καιρικών συνθηκών – πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 10/5/2023, στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μουζακίου, η τελετή έναρξης της 30ης Πολιτιστικής Συνάντησης Παιδιών που συνδιοργανώνει ο Δήμος Μουζακίου με το Λαογραφικό Χορευτικό Όμιλο «Καραγκούνα», την Περιφέρεια Θεσσαλίας, την Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων, την ΠΕΔ Θεσσαλίας, το Δήμο Καρδίτσας, το Επιμελητήριο, την Ένωση Πολιτιστικών Συλλόγων και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Καρδίτσας.

Το κλίμα ήταν πανηγυρικό με τα συμμετέχοντα χορευτικά συγκροτήματα να εντυπωσιάζουν το κοινό που είχε γεμίσει ασφυκτικά την αίθουσα του Κιν/θεάτρου.

Το παρών έδωσαν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κ. Τιμόθεος, ο Δήμαρχος Δ. Μουζακίου κ. Θεοφάνης Στάθης που κήρυξε την έναρξη των εκδηλώσεων, ο Αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας κ. Κωστής Νούσιος, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Μουζακίου & του ΝΠΔΔ (Αθλητισμός – Πολιτισμός – Νεότητα) κ. Μαρία Καραμπέκου, οι Αντιδήμαρχοι κ. Λίνα Αγγελάκη και κ. Νίκος Ζαρνακούπης (Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης), ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης – δημοτικός σύμβουλος κ. Νίκος Πούπης, η Πρόεδρος του Λ.Ο. «Καραγκούνα» κ. Χρύσα Θεολόγη, εκπρόσωποι τοπικών συλλόγων και φορέων κ.α.

Ξεχωριστή μουσική παράσταση έδωσε ομάδα μαθητών του Μουσικού Σχολείου Καρδίτσας, ενώ παραδοσιακά τραγούδια χόρεψαν και ενθουσίασαν το κοινό, τα συγκροτήματα του Αρχαιολογικού & Πολιτιστικού Συλλόγου «Οι Γόμφοι», του Πολιτιστικού Συλλόγου Μαυρομματίου «Ο Καραϊσκάκης», του Λ.Χ.Ο. «Καραγκούνα». Συναρπαστική ήταν η παρουσία του Συλλόγου «NEOGALAKTIKA» Ουκρανίας και του Συλλόγου «BALADA DORNELOR» Ρουμανίας.

 

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Στον χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Δ. Μουζακίου κ. Θεοφάνης Στάθης συνεχάρη τον Λ.Ο. «Καραγκούνα», «για την επιτυχία της να διατηρήσει όχι μόνο «ζωντανό», αλλά και ακμαίο για 30 ολόκληρα χρόνια το θεσμό της ετήσιας Πολιτιστικής Συνάντησης Παιδιών που φέρνει πιο κοντά τα παιδιά από τον τόπο μας με άλλα χωρών του εξωτερικού. Που τα βοηθάει να γνωρίσουν τις λαϊκές παραδόσεις μας μέσα από δρώμενα, παιχνίδια, χορούς και τραγούδια. Που συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη ισχυρών φιλικών δεσμών μεταξύ τους και στην κατανόηση τι σημαίνει πολιτισμός, συνεργασία, αλληλεγγύη, εθελοντισμός». Ο κ. Στάθης υπογράμμισε την ουσιαστική συμμετοχή του Δήμου Μουζακίου στη φετινή διοργάνωση με την έμπρακτη στήριξή της και φιλοξενία των ξένων αποστολών στην Μαθητική Εστία Μουζακίου. Όπως τόνισε, «ο Δήμος τα τελευταία χρόνια πρωταγωνιστεί σε μικρά και μεγάλα πολιτιστικά γεγονότα όπως η φετινή Πολιτιστική Συνάντηση Παιδιών, καθώς αυτό είναι βασική προτεραιότητα της παρούσας Δημοτικής αρχής. Είμαστε αποφασισμένοι το επόμενο διάστημα να εντείνουμε τις προσπάθειές μας προς αυτή την κατεύθυνση διότι ένας από τους κυρίαρχους στόχους μας για το μέλλον είναι ο Δήμος Μουζακίου να αποτελέσει και στην Ελλάδα πρότυπο πολιτιστικής ανάπτυξης».

Στο τέλος της τελετής ο Δήμαρχος πρόσφερε αναμνηστικά δώρα στους επικεφαλής των αποστολών και στα χορευτικά συγκροτήματα.

Να σημειωθεί ότι σήμερα Παρασκευή 12/5/2023, στο πλαίσιο της 30ης Πολιτιστικής Συνάντησης Παιδιών, έχει προγραμματιστεί στην κεντρική πλατεία Μουζακίου, στις 8 το βράδυ, παρέλαση και παράσταση των παρακάτω Χορευτικών Συγκροτημάτων:  Αρχαιολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος «ΟΙ ΓΟΜΦΟΙ» - Σύλλογος Αργιθεατών Μουζακίου - NEOGALAKTIKA (Ουκρανία) (BALADA DORNELOR) Ρουμανία – Λύκειο Ελληνίδων Ηρακλείου – Πολιτιστικός Σύλλογος Αγναντερού – Μορφωτικός Σύλλογος Μαγούλας – Μορφωτικός Σύλλογος Βατσουνιάς.

Οι εκδηλώσεις της διοργάνωσης ολοκληρώνονται στην πλατεία Πλαστήρα της Καρδίτσας την Κυριακή 14/5/2023.

344409957_262837139491667_2659279195935567089_n.jpg - 124,29 kB

344356473_1277010286240192_330282328354953991_n.jpg - 141,83 kB

344348921_1404333320324634_8299269174560406489_n.jpg - 104,45 kB

344356472_1387815548706019_6431302276023544634_n.jpg - 106,82 kB

344377236_754998019495276_8296251120744294050_n.jpg - 102,07 kB

344462986_232008366110369_59204781677764957_n.jpg - 99,00 kB

 

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ: ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΔΙΚΟΧΑΜΕΝΟΥ ΗΛΙΑ ΜΠΡΕΛΛΑ

Ο Δήμος Μουζακίου, σε συνεργασία με την Τοπική Κοινότητα Μαυρομματίου και τον Αθλητικό Σύλλογο «Ο ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ», διοργανώνουν την ερχόμενη Δευτέρα 15 Μαΐου 2023, Τουρνουά ποδοσφαίρου στη μνήμη του αδικοχαμένου ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή Ηλία Μπρέλλα.

Όπως είναι γνωστό, το 20χρονο παλικάρι, τον περασμένο Ιανουάριο, στη διάρκεια ποδοσφαιρικής αναμέτρησης της Β’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, άφησε την τελευταία του πνοή στο γήπεδο Μαυρομματίου αγωνιζόμενος με την τοπική ομάδα. Ο θάνατός του βύθισε στο πένθος το Δήμο και συγκλόνισε ολόκληρη την Ελλάδα, ενώ στάθηκε αφορμή για να εξοπλιστούν με απινιδωτές όλα τα γήπεδα στη χώρα, προς αποφυγή νέας τραγωδίας στο αθλητικό κόσμο.

Το τουρνουά θα αρχίσει στις 4 το απόγευμα της Δευτέρας στο γήπεδο Μαυρομματίου, με τη συμμετοχή παλαίμαχων ποδοσφαιριστών της θρυλικής Εθνικής Ελλάδος που κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2004, των Επίλεκτων Καρδίτσας και του τοπικού ποδοσφαιρικού Α.Σ. «Ο Καραϊσκάκης».

345582772_667521261875907_7634266801959909081_n.jpg - 76,91 kB

 

 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 30 ΧΛΜ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Ολοκληρώνεται η παραλαβή μελετών για αποκαταστάσεις και υπογειοποιήσεις ύψους 15 εκατ. ευρώ

Εξελίσσεται πλήρως ο σχεδιασμός της Διοίκησης του Δήμου Μουζακίου για τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των αρδευτικών δικτύων στον κάμπο και στα ορεινά, παράλληλα με την αποκατάσταση των εκτεταμένων ζημιών που είχε προκαλέσει τον Σεπτέμβριο του 2020 ο μεσογειακός κυκλώνας «Ιανός».

Ειδικά την τελευταία διετία, εκτελέστηκαν και συνεχίζουν να υλοποιούνται με ίδιους πόρους, πλήθος τεχνικών παρεμβάσεων υπογειοποίησης ειδικών πλαστικών σωλήνων άρδευσης στα αγροκτήματα των Τοπικών Κοινοτήτων.

Επιπλέον,  στο τελικό στάδιο βρίσκεται η διαδικασία παραλαβής μελετών έργων ύψους 15 εκατ. ευρώ για αποκαταστάσεις και νέες κατασκευές σε συνολικό μήκος άνω των 35 χλμ αρδευτικών δικτύων στο Δήμο.  

Στόχοι και των νέων παρεμβάσεων είναι:

-      Να αντικατασταθούν και να εκσυγχρονιστούν τα τμήματα και τα συνοδά αυτών έργα που καταστράφηκαν από την πλημμύρα του «Ιανού».

-      Να αναβαθμιστούν ουσιαστικά η παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους αγρότες.

-      Να επιτευχθεί εξοικονόμηση ύδατος από την ελαχιστοποίηση των απωλειών στα δίκτυα.

Υπογραμμίζεται ότι μέχρι τώρα ολοκληρώθηκαν τεχνικές παρεμβάσεις και τοποθετήσεις ειδικών πλαστικών σωλήνων άρδευσης σε συνολικό μήκος άνω των 30 χιλιομέτρων στο Δήμο.

Ο Δήμαρχος Δ. Μουζακίου κ. Θεοφάνης Στάθης, με τον Αντιδήμαρχο Αγροτικής και Κτηνοτροφικής Επιχειρηματικότητας κ. Γιώργο Παπακώστα, το δημοτικό σύμβουλο κ. Χρήστο - Μάριο Πολυμερόπουλο και τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Μαυρομματίου κ. Γιώργο Νάσιο, επισκέφθηκαν σημεία τεχνικών παρεμβάσεων στο αρδευτικό δίκτυο διαπιστώνοντας τη γρήγορη πρόοδό τους. Ενώ, το προηγούμενο διάστημα, ο Δήμαρχος, αλλά και ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος έχουν πραγματοποιήσει αυτοψίες σε περιοχές όπου γίνονται εργασίες, συζητούν με τους εργολάβους την πορεία τους ώστε να αντιμετωπίζονται τα όποια ζητήματα προκύπτουν και δίνουν οδηγίες για κάθε σχετική ενέργεια.

ΔΗΛΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Σε σχετική δήλωσή του ο Δήμαρχος Δ. Μουζακίου κ. Θεοφάνης Στάθης επισήμανε: «Η αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών του Δήμου προς τους αγρότες μας είναι βασικός στόχος του αναπτυξιακού προγράμματος της Δημοτικής Διοίκησής μας από την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων της. Τα έργα αποκατάστασης των ζημιών του «Ιανού» και της υπογειοποίησης των αρδευτικών δικτύων που εκτελέστηκαν η βρίσκονται σε εξέλιξη τόσο στα πεδινά, όσο και στην ορεινή ζώνη, αποτελούν κυρίαρχη επιδίωξή μας. Ιδιαίτερα αυτή την περίοδο που όλοι οι καλλιεργητές είναι στα χωράφια και εργάζονται για τη φετινή σοδειά. Τέτοιες παρεμβάσεις πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνονται συνεχώς κι’ αυτό πράττουμε ως Δημοτική αρχή δημιουργώντας ισχυρό υπόβαθρο για να αναπτυχθεί ο αγροτικός τομέας στον τόπο. Να τονίσουμε εδώ ότι ο Δήμος Μουζακίου πρωτοπορεί και στον τομέα της άρδευσης εκσυγχρονίζοντας σε σύντομο χρόνο μεγάλο μέρος των τοπικών δικτύων χρησιμοποιώντας μάλιστα ίδιους πόρους και έσοδα. Μετά τον «Ιανό» δεν απογοητευτήκαμε, παρά αναλάβαμε άμεσα δράση για να μετατρέψουμε τα πλήγματά του σε «ευκαιρία». Έτσι, δρομολογήσαμε και εκτελούμε έργα τα οποία στηρίζουν σημαντικά τους παραγωγούς μας σε μια πολύ δύσκολη οικονομική συγκυρία και με τη λειψυδρία να βρίσκεται προ των πυλών μηδενίζοντας τις απώλειες υδάτων και εξασφαλίζοντας ομαλές καλλιεργητικές συνθήκες σε τεράστιες εκτάσεις. Οι παρεμβάσεις θα συνεχιστούν το επόμενο διάστημα μέχρι την υπογειοποίηση και τον εκσυγχρονισμό του συνόλου του αρδευτικού δικτύου που διαθέτει ο Δήμος μας. Πολλοί κάποτε αυτό το θεωρούσαν ουτοπία! Εμείς σήμερα αποδεικνύουμε έμπρακτα ότι με σωστή οργάνωση, σκληρή δουλειά και κοινωνική συνεργασία, τα πάντα είναι δυνατά».

 

 344280694_620564763325466_207933028541504806_n.jpg - 720,39 kB 344244710_827496615462805_7825351854905740527_n.jpg - 957,87 kB 

344297801_133323999733402_7033671757574181360_n.jpg - 696,57 kB

 344292384_911260723499614_3293258613485768852_n.jpg - 1,05 MB

 111111111111111111.jpg - 2,61 MB

 

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ: ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ Ο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ

Ο Δήμος Μουζακίου, με ανακοίνωσή του, ενημερώνει τους δημότες να προβούν το συντομότερο στον καθαρισμό των οικοπέδων ιδιοκτησίας τους, (εφόσον απαιτείται και δεν το έχουν πράξει), σύμφωνα με το (άρθρο 94, παρ. 1.26) του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», διότι με την είσοδο στη θερινή περίοδο, αυξάνεται ο κίνδυνος πυρκαγιών και άλλων περιβαλλοντικών προβλημάτων.

Συγκεκριμένα, στο ανωτέρω άρθρο 94, παρ. 1.26 αναφέρεται πως αυτή τη χρονική συγκυρία είναι επιβαλλόμενη: «Η μέριμνα, σύμφωνα με τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις, για την τήρηση των υποχρεώσεων καθαρισμού, από τους ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές, των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όρια τους, καθώς και η υποχρέωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τους Δήμους, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων. Σε βάρος εκείνων που δεν συμμορφώνονται επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου, το οποίο αποτελεί έσοδο του οικείου Δήμου, βεβαιώνεται εις βάρος τους η ισόποση σχετική δαπάνη του Δήμου προς καθαρισμό και υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα».

Καλούνται επομένως οι δημότες να προβούν μέχρι την 31η Μαΐου 2023 στον καθαρισμό και απομάκρυνση χόρτων, σκουπιδιών και άλλων εύφλεκτων υλικών από τα οικόπεδά τους, καθώς και στην περιοδική επιμέλειά τους προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς, ή ταχείας επέκτασής της(Ν.5037/2023, άρθρο 266).

Πληροφορίες: Τμήμα Περιβάλλοντος στα Τηλέφωνα 2445350105 & 2445350139 (Αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Γιώργος Φούντας).

 

271334507_668871530936422_6356135615965302066_n.jpg - 157,50 kB