ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης του Δημάρχου Κωτσού Γεωργίου 2011 (χρήση 2010)

Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης του Δημάρχου Κωτσού Γεωργίου 2012 (χρήση 2011)

Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης του Δημάρχου Κωτσού Γεωργίου 2013 (χρήση 2012)

Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης του Δημάρχου Κωτσού Γεωργίου 2014 (χρήση 2013)

Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης του Δημάρχου Κωτσού Γεωργίου 2015 (χρήση 2014)

Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης του Δημάρχου Κωτσού Γεωργίου 2016 (χρήση 2015)

Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης του Δημάρχου Κωτσού Γεωργίου 2017 (χρήση 2016)

Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης του Αντιδημάρχου Τζιβέλη Απόστολου 2011

Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης του Αντιδημάρχου Μηνίτσιου Αντώνιου 2011

Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης του Αντιδημάρχου Καλλιώρα Θωμά 2013

Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης του Αντιδημάρχου Μπαλατσού Αθανάσιου 2014

Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης της Δημοτικής Συμβούλου Ντούρβα Παρασκευή 2015

Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης της Δημοτικής Συμβούλου Ντούρβα Παρασκευή 2016

Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης της Δημοτικής Συμβούλου Ντούρβα Παρασκευή 2017

Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης της Δημοτικής Συμβούλου Ντούρβα Παρασκευή 2018

Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης της Δημοτικής Συμβούλου Ντούρβα Παρασκευή 2019

Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης της Δημοτικής Συμβούλου Ντούρβα Παρασκευή 2020

Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης της Δημοτικής Συμβούλου Ντούρβα Παρασκευή 2021

Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης της Δημοτικής Συμβούλου Ντούρβα Παρασκευή 2022

Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης του Δημοτικού Συμβούλου Γκινή Ιωάννη 2015

Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης του Αντιδημάρχου Φούντα Γεώργιου 2015

Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης του Δημοτικού Συμβούλου Παναγώπουλου Γεώργιου 2014

Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης του Αντιδημάρχου Καλλιώρα Θωμά 2016

Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης του Αντιδημάρχου Φροξυλιά Βάϊου 2016