Αποστολή αλληλεγγύης στους πυρόπληκτους κτηνοτρόφους της Εύβοιας

Στο πλευρό των πυρόπληκτων κτηνοτρόφων της Βόρειας Εύβοιας και συγκεκριμένα στον Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, βρέθηκε την Παρασκευή 27/08 κλιμάκιο του Δήμου Μουζακίου και του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Μαυρομματίου, προκειμένου να στηρίξουν έμπρακτα με την αποστολή ζωοτροφών τους πληγέντες συνανθρώπους μας. 
Είχε προηγηθεί κάλεσμα του Δήμου Μουζακίου σε συνεργασία με τον Κτηνοτροφικό Σύλλογο Μαυρομματίου στους δημότες, με στόχο να συγκεντρωθούν όσο το δυνατόν περισσότερες ζωοτροφές, καθώς οι πυρόπληκτοι κτηνοτρόφοι της Εύβοιας αντιμετώπιζαν εξαιρετικά μεγάλο πρόβλημα με την τροφή των ζώων τους.
Την αποστολή που αποτελούνταν από δύο φορτηγά με περίπου 50 τόνους ζωοτροφών, συνόδευσαν ο Αντιδήμαρχος Νίκος Πούπης, τα μέλη του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Μαυρομματίου, Εύη Τρίμμη Πάτα και Ηλίας Πάτας και ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Μαυρομματίου «Ο Καραϊσκάκης», Δημήτρης Γιώτης. Η μεταφορά των ζωοτροφών έγινε αφιλοκερδώς από τους ιδιοκτήτες φορτηγών αυτοκινήτων, Ηλία Μαρούλη και Δημήτρη Ζήση. Η παρελαβή της αποστολής έγινε από τον Αντιδήμαρχο του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, Άγγελο Κωνσταντινάκη και τον ειδικό σύμβουλο, Μιχάλη Καλομοίρη.

 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΙΔΟΧ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                           

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΙΔΟΧ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Στο Μουζάκι και στο Δημαρχείο Μουζακίου, σήμερα 26/8/2021  ημέρα Πέμπτη   και ώρα 12:30 μ.μ. συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την 218/2021 (ΑΔΑ : Ψ2ΝΡΩΚΕ-61Φ) απόφαση του Δημάρχου, προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά και να καταρτίσει τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της ΣΟΧ 2/2021 προκήρυξης του Δήμου Μουζακίου

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:

  1. Ταμπάκου Μαρία του Δημητρίου     ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  2. Καλαμπόκας Ευάγγελος   του Θεοφάνη     ΜΕΛΟΣ
  3. Ανυφαντής Θωμάς  του  Βασιλείου  ΜΕΛΟΣ

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Τσιρογιάννη Θεοφάνη  του Ηλία, γραμματέα της επιτροπής που ορίστηκε με την παραπάνω απόφαση του Δημάρχου.

 Ο Πρόεδρος της επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και είπε τα εξής:   

 1.   Ο Δήμος Μουζακίου  προχώρησε στην πλήρωση τριών   (3) θέσεων  ΙΔΟΧ  προσωπικού με  την ΣΟΧ1/2021  προκήρυξη που δημοσιεύτηκε  ύστερα από την Την υπ' αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./89/15294/30-7-2021  Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280/Α/2812-2006), όπως  ισχύει.

Με την αριθ. 218/2021 (ΑΔΑ Ψ2ΝΡΩΚΕ-61Φ) απόφαση του Δημάρχου Μουζακίου, συστήθηκε  η παρούσα επιτροπή για τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων.

Τα μέλη της επιτροπής αφού άκουσαν τον πρόεδρο, είδαν τη σχετική προκήρυξη του Δήμου, τα απαιτούμενα προσόντα ανά ειδικότητα- κλάδο και κατηγορία και τις αιτήσεις των υποψηφίων και τα επισυναπτόμενα σε αυτά δικαιολογητικά,

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΕΣ

 (Επισυνάπτονται οι πίνακες)

 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 1/2021

  Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

  Το πρακτικό αυτό αφού αναγνώσθηκε υπογράφηκε ως ακολούθως από τα μέλη της επιτροπής προσωπικού.

 1. Ταμπάκου Μαρία του Δημητρίου   Πρόεδρος (ονοματεπώνυμο- υπογραφή)

 2. Καλαμπόκας Ευάγγελος   του Θεοφάνη    Μέλος (ονοματεπώνυμο- υπογραφή)

 3. Ανυφαντής Θωμάς  του  Βασιλείου  Μέλος (ονοματεπώνυμο- υπογραφή)

Στο Μαυρομμάτι η θεατρική παράσταση «Καραϊσκάκης: παρεξηγημένος ἥρωας»

Στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 χρόνων από την ελληνική επανάσταση του 1821, ο Δήμος Μουζακίου και το ΝΠΔΔ Αθλητισμός – Πολιτισμός – Νεότητα, τιμώντας την μνήμη του Γεωργίου Καραϊσκάκη παρουσιάζουν στην γενέτειρα του ήρωα το Μαυρομμάτι την θεατρική παράσταση με τίτλο: «Καραϊσκάκης: Ὁ παρεξηγημένος ἥρωας». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 28/08, στις 21:30 στην κεντρική πλατεία Μαυρομματίου.
Η παράσταση αφορά στη ζωή και το έργο του Γεωργίου Καραϊσκάκη, πρωτεργάτη της Ελληνικής Επανάστασης. Η ιδιοτυπία του έργου είναι πως ο βασικός χαρακτήρας, ο Καραϊσκάκης, παρουσιάζεται εκ γραφής χωρίς καμία διάθεση ωραιοποίησης και ηρωοποίησης, αλλά η προσέγγισή του γίνεται με βάση κοινωνιολογικά και ψυχολογικά στοιχεία, ένα αποτέλεσμα έρευνας μηνών στο πρόσωπό του, που έδωσε την ευκαιρία στο έργο να περιλαμβάνει σκηνές που ζωντανεύουν αληθινά γεγονότα με την πρωτοτυπία των διαλόγων γραμμένων στην καθομιλουμένη γλώσσα της Επανάστασης.
Συντελεστές:
Συγγραφή – Ιστορική έρευνα: Γιάννης Κωσταράς
Σκηνοθεσία: Μάνος Αντωνίου
Μουσική επιμέλεια: Ζωή Τηγανούρια
Διδασκαλία χορού: Πέτρος Γάλλιας
Σκηνικά: Marcelo
Κοστούμια: Μάγδα Καλέμη
Ερμηνεύουν: Μάκης Αρβανιτάκης, Γιάννης Κωσταράς, Κων/νος Μπάζας, Θάνος Ζήκας, Κων/ νος Σπυρόπουλος, Κων/νος Ζωγραφόπουλος, Ιορδάνης Κελέσης, Ηλίας Μενάγιερ, Θανάσης Σκόπας. Στον ρόλο του αφηγητή ο Κώστας Αρζόγλου. Καραϊσκάκης: Λεωνίδας Καλφαγιάννης, Γκόλφω: Ιωάννα Πηλιχού, Μαριώ: Φιλίτσα Καλογεράκου.


Τοποθέτηση ΑΤΜ της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας στο Αγναντερό

Στην τοποθέτηση μηχανήματος ΑΤΜ στον χώρο του πρώην Δημαρχείου Αγναντερού, προχώρησε την Πέμπτη 19/08, ο Δήμος Μουζακίου στο πλαίσιο της συνεργασίας που έχει αναπτύξει με την Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, αφουγκραζόμενοι τις ανάγκες των κατοίκων καθώς και των γύρω κοινοτήτων της ευρύτερης περιοχής.
Η παράδοση του ΑΤΜ έγινε από τον Πρόεδρο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας, Γιώργο Μπούκη στον Δήμαρχο Μουζακίου, Θεοφάνη Στάθη, παρουσία του Δημοτικού Συμβούλου και μέλος του ΔΣ της τράπεζας, Γιώργο Παπακώστα και του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Αγναντερού, Νικήτα Παπακώστα.


Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Μουζακίου, Θεοφάνης Στάθης, τόνισε: «Η τοποθέτηση αυτόματου μηχανήματος συναλλαγών στο Αγναντερό, ήταν ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων της περιοχής. Ο Δήμος μας, μετά από συντονισμένες ενέργειες ήρθε σε συμφωνία με την διοίκηση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας και σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε πως η εκπλήρωσή του αιτήματός τους αποτελεί γεγονός. Μέλημά μας, είναι η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου και η διευκόλυνση των δημοτών μας, καθώς δεν χρειάζεται πια να διανύουν χιλιομετρικές αποστάσεις για να πραγματοποιήσουν τις συναλλαγές τους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Διοίκηση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας και τον Πρόεδρό της Γιώργο Μπούκη για τη συνεργασία».


Να σημειωθεί πως από το συγκεκριμένο ΑΤΜ διενεργούνται τραπεζικές συναλλαγές όλων των υπόλοιπων τραπεζών με το πρόγραμμα ΔΙΑΣ.

Συγκέντρωση ζωοτροφών για τους πυρόπληκτους κτηνοτρόφους σε συνεργασία με τον Κτηνοτροφικό Σύλλογο Μαυρομματίου

Πρωτοβουλία για τη στήριξη των κτηνοτρόφων που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές, αναλαμβάνει ο Δήμος Μουζακίου σε συνεργασία με τον Κτηνοτροφικό Σύλλογο Μαυρομματίου.
Συγκεκριμένα, την Δευτέρα 16/08, ο Δήμαρχος Μουζακίου, Θεοφάνης Στάθης πραγματοποίησε συνάντηση με τα μέλη του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Μαυρομματίου, Εύη Τρίμμη Πάτα και Ηλία Πάτα, παρουσία του Αντιδημάρχου Οικονομικών Νίκου Πούπη, προκειμένου να συγκεντρωθούν ζωοτροφές για τους πυρόπληκτους κτηνοτρόφους.
Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Μουζακίου, Θεοφάνης Στάθης τόνισε: «Ενώνουμε τις δυνάμεις μας με τον Κτηνοτροφικό Σύλλογο Μαυρομματίου και με αίσθημα ευθύνης και αλληλεγγύης στηρίζουμε τους πυρόπληκτους κτηνοτρόφους που είδαν εν μία νυκτί το βιός τους να καταστρέφεται».
Από την πλευρά τους τα μέλη του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Μαυρομματίου, ανέφεραν: «Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο Μουζακίου, κ.Στάθη για την άμεση ανταπόκριση στο κάλεσμά μας. Ο Σύλλογός μας βλέποντας την εξαιρετικά δύσκολη θέση στην οποία βρίσκονται οι συνάδελφοί μας, χωρίς να ξεχνά τις τραγικές στιγμές που βιώσαμε λόγω «Ιανού», στηρίζει ηθικά και υλικά τους πυρόπληκτους κτηνοτρόφους».   
Παρακαλούνται, όσοι δημότες, φορείς, σύλλογοι και επιχειρήσεις επιθυμούν να βοηθήσουν, να προσέρχονται στον χώρο της Γεφυροπλάστιγγας στο Μουζάκι, από την Δευτέρα 16/08 ως την Παρασκευή 20/08  προκειμένου να προσφέρουν τροφές για ζώα (αιγοπρόβατα, βοοειδή, κουνέλια, πουλερικά, χοίρους, άλογα, γάτες, σκύλους κλπ.). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την δράση στήριξης των πυρόπληκτων κτηνοτρόφων, μπορείτε να απευθυνθείτε  στο τηλέφωνα: 6973186682 (Εύη Τρίμμη Πάτα), 6975728515 (Κωνσταντίνος Μανίκας).

Ενημέρωση Δημάρχου Μουζακίου για την πυρκαγιά στο Μαυρομμάτι

Η πυρκαγιά που ξέσπασε χτες το πρωί στο αισθητικό δάσος του Μαυρομματίου, μας γέμισε όλους με φόβο και αγωνία για το πως θα εξελιχθεί και ποιες θα είναι οι συνέπειές της. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους κατοίκους του Μαυρομματίου και στους εθελοντές, που από την πρώτη στιγμή εκδήλωσης του φαινομένου έσπευσαν στο σημείο, «ρίχτηκαν» στις φλόγες και έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην κατάσβεση της φωτιάς. Για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Μουζακίου και Καρδίτσας για την άμεση συμβολή καθώς η πυρκαγιά τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο.
Οι «δολοφόνοι» που προσπάθησαν να βάλουν τη φωτιά, να μάθουν ότι ο νόμος είναι αμείλικτος και έχει ήδη διενεργηθεί αυτοψία από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Ας αντιληφθούν οι υπαίτιοι επιτέλους, πως μια γενικευμένη πυρκαγιά μπορεί να απειλήσει ανθρώπινες ζωές,να καταστρέψει σπίτια και περιουσίες και να δημιουργήσει ανυπολόγιστη ζημιά στα δάση και στο περιβάλλον μας! Δεν είναι απλά ηλίθιοι, είναι «δολοφόνοι»!

                                                                             Ο Δήμαρχος Μουζακίου
                                                                                 Θεοφάνης Στάθης

Την Παρασκευή 13/08 οι τελικοί αγώνες του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Βόλεϊ Κορασίδων (Κ20) στο Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο
Μετά την απόλυτη επιτυχία με την οποία στέφθηκε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Κοριτσιών Κ18 την Τρίτη 10/08, άλλη μια μεγάλη αθλητική διοργάνωση, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Κοριτσιών Κ20 θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 13/08, στο Κλειστό Δημοτικό Γυμναστήριο Μουζακίου. 
Το εν λόγω αθλητικό γεγονός γίνεται για πρώτη φορά στον Δήμο Μουζακίου, ο οποίος σε συνεργασία με το Ν.Π.Δ.Δ Αθλητισμός – Πολιτισμός – Νεότητα, φρόντισαν για την ομαλή και άρτια διεξαγωγή του Πρωταθλήματος.  
Σύμφωνα με το Υγειονομικό Πρωτόκολλο Αγώνων Πετοσφαίρισης, στο Δημοτικό κλειστό γυμναστήριο Μουζακίου, θα διεξαχθούνοι αγώνες της Τελικής Φάσης της Β' Φάσης του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Κοριτσιών Κ20. 
Το πρόγραμμα των αγώνων έχει ως εξής:
Παρασκευή 13/08, ώρα 19.00 ΠΑΟΚ - ΑΟ Μαρκόπουλου
Μεγάλος Τελικός (θέσεις 1-2)
Παρασκευή 13/08, ώρα 16.00 ΑΠΣ Αίας - ΣΦΑΜ Φοίβος
ΜικρόςΤελικός (θέσεις 3-4)
Σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο της ΕΟΠΕ - με στόχο την μέγιστη δυνατή προστασία της ατομικής και δημόσιας υγείας από τον κορωνοιό - κατά την είσοδο οι φίλαθλοι που θέλουν να παρακολουθήσουν τον αγώνα θα πρέπει να επιδεικνύουν self test γραμμένο. Για τους εμβολιασμένους και τους νοσήσαντες η είσοδος είναι ελεύθερη.
Στο Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο οι τελικοί αγώνες του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Βόλεϊ κορασίδων (Κ18)

 

Μια μεγάλη αθλητική διοργάνωση, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Κοριτσιών Κ18 θα λάβει χώρα την Τρίτη 10/08, στο Κλειστό Δημοτικό Γυμναστήριο Μουζακίου. Πρόκειται για ένα αθλητικό γεγονός που γίνεται για πρώτη φορά στον Δήμο Μουζακίου, ο οποίος σε συνεργασία με το Ν.Π.Δ.Δ Αθλητισμός – Πολιτισμός – Νεότητα,  παραχώρησαν στην Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης το δημοτικό κλειστό γυμναστήριο και συνέβαλαν στην ομαλή διεξαγωγή του πρωταθλήματος.

 

Στο εν λόγω γήπεδο, θα γίνουν σύμφωνα με το Υγειονομικό Πρωτόκολλο Αγώνων Πετοσφαίρισης, οι αγώνες της Τελικής Φάσης της Β' Φάσης του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Κοριτσιών Κ18.

 

Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Μουζακίου, Θεοφάνης Στάθης, τόνισε: «Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε πως για πρώτη φορά ένα σπουδαίο αθλητικό γεγονός θα πραγματοποιηθεί στον Δήμο Μουζακίου. Έχουμε αναπτύξει μια εξαιρετική σχέση με την Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης, καταφέραμε να «φέρουμε» στον Δήμο  μας μια μεγάλη διοργάνωση και αποτελεί τιμή για τον τόπο μας η διεξαγωγή του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Βόλεϊ Κορασίδων Κ18. Στόχος μας είναι ο Δήμος Μουζακίου να γίνει αθλητικό κέντρο το οποίο θα φιλοξενεί μεγάλες διοργανώσεις, όπως είναι το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Βόλεϊ». 

 

Το πρόγραμμα των αγώνων έχει ως εξής:

 

·        Τρίτη 10/8/202, ώρα 20.00 ΑΟ Καβάλας - ΑΟ Μαρκόπουλου. Μεγάλος Τελικός (θέσεις 1-2)

 

 

 

Μήνυμα συμπαράστασης Δημάρχου Μουζακίου Θεοφάνη Στάθη στους πυρόπληκτους συμπολίτες

«Η έκταση της καταστροφής μας γεμίζει με λύπη, στενοχώρια, οργή μα και συμπόνια. Συμπάσχουμε με τους συνανθρώπους μας που έχασαν τα σπίτια τους, τις περιουσίες τους και έγιναν «μετανάστες» στην ίδια τους την χώρα, αλλά και με όλους όσοι με αυταπάρνηση και αυτοθυσία δίνουν ακόμη μεγάλες μάχες με τις πυρκαγιές σε όλη την επικράτεια. Αυτές τις δύσκολες ώρες, το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να τους βοηθήσουμε ηθικά και υλικά. Δεν ξεχνώ άλλωστε το πόσο μας βοήθησαν οι συνάνθρωποί μας από κάθε γωνιά της Ελλάδας, όταν ο Δήμος μας δοκιμάστηκε τον Σεπτέμβριο του 2020 από τον καταστροφικό «Ιανό». Έχουμε ο ένας τον άλλον και είναι το σπουδαιότερο όλων».

 

 

 

Συγκέντρωση αγαθών για την στήριξη των πυρόπληκτων

 

Ο Δήμος Μουζακίου με αίσθημα αλληλεγγύης, σε συνεργασία με τα Τοπικά Συμβούλια των Τοπικών Κοινοτήτων και την ΔΗΚΕΔΗΜ, απευθύνει έκκληση στους πολίτες για συγκέντρωση τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης προς συμπαράσταση και βοήθεια των συνανθρώπων μας που δοκιμάζονται από τις καταστροφικές πυρκαγιές.

 

Η συγκέντρωση των αγαθών στο Μουζάκι θα γίνεται στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο, από την Τετάρτη 11/08 έως την Παρασκευή 13/08, ώρες 09:00 – 13:00 και από την Δευτέρα 16/08  έως και την Τετάρτη 18/08, ώρα 09:00 με 13:00.

 

Οι δημότες των Τοπικών Κοινοτήτων θα απευθύνονται στους Προέδρους και στα μελή των Τοπικών Συμβουλίων για τον τρόπο και τον τόπο της συλλογής των ειδών πρώτης ανάγκης.

 

Τα είδη που συγκεντρώνονται είναι:

 

·        Τρόφιμα μακράς διάρκειας (ζυμαρικά, ρύζι, όσπρια, κονσέρβες, φρυγανιές, παξιμάδια, κρουασάν, μπισκότα, γάλατα εβαπορέ, μακαρόνια, ρύζι, χυμοί, νερό εμφιαλωμένο κλπ)

 

·        Ζωοτροφές (για οικόσιτα ζώα)

 

·        Φαρμακευτικό υλικό (γάζες, παυσίπονα, αλοιφές για εγκαύματα, φυσικά δάκρυα, ασπιρίνη, οξυγόνο μιας χρήσης, αντιβιοτικές/ενυδατικές κρέμες, μάσκες, κλπ)

 

·        Είδη προσωπικής υγιεινής, όπως σαμπουάν, μωρομάντηλα, σαπούνια, οδοντόκρεμες, οδοντόβουρτσες, πάνες κ.ά.

 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο της ΔΗΚΕΔΗΜ, 2445350137