Διαχειριστική επάρκεια έχει ο Δήμος Μουζακίου

Πήρε διαχειριστική επάρκεια ο Δήμος Μουζακίου

 

Είναι ο πρώτος Δήμος στο Νομό μας που κρίνεται διαχειριστικά επαρκής για υλοποίηση έργων του ΕΣΠΑ

 

Ο Δήμος Μουζακίου είναι ο πρώτος Δήμος του Νομού μας που πήρε την Επιβεβαίωση της Διαχειριστικής Επάρκειας Δικαιούχου για το ΕΣΠΑ κατά τη μεταβατική περίοδο, μετά τη σχετική αξιολόγηση των υπηρεσιών του από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Η Διαχειριστική Αρχή με το 13199/Γ’ ΠΕΠ-26/1/09 έγγραφό της διαπιστώνει ότι ο Δήμος Μουζακίου «κρίνεται διαχειριστικά επαρκής για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων κατά τη μεταβατική περίοδο, μέχρι την έκδοση  του ελληνικού προτύπου διοίκησης και διαχείρισης έργων».

Συγκεκριμένα στην επιβεβαίωση της Διαχειριστικής Επάρκειας Δικαιούχου αναφέρονται τα παρακάτω:

«Επιβεβαιώνεται ότι μετά την υποβολή της με αρ. πρωτ 7964/4-8-08 αίτησης του φορέα με επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ που εδρεύει στο Μουζάκι Καρδίτσας και η οποία έχει εξεταστεί από την ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Θεσσαλίας σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στην ΥΑ με αριθμό 1258/11.01.08 (ΦΕΚ 55 Β/18.01.08) και στα έγγραφα εξειδίκευσης αυτής, ο ως άνω φορέας ικανοποιεί ως δικαιούχος τις απαιτήσεις διαχειριστικ΄ςη επάρκειας κατά τη μεταβατική περίοδο για της κατηγορίες έργων που σχετίζονται με τους ακόλουθους τύπους επιβεβαίωσης:

  1. για έργα με τεχνικό αντικείμενο
  2. για έργα χωρίς τεχνικό αντικείμενο
  3. για ειδικές δράσεις»

Οι υπηρεσιακές μονάδες του Δήμου Μουζακίου στις οποίες παρέχεται η επιβεβαίωση είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος (τμήμα τεχνικών έργων και πολεοδομικών εφαρμογών) και η Διεύθυνση  Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών.

«Νιώθουμε ιδιαίτερα ευτυχείς που ο Δήμος μας κρίθηκε διαχειριστικά επαρκής για την υλοποίηση έργων του ΕΣΠΑ. Αυτό είναι αποτέλεσμα της πολύ καλής στελέχωσης και οργάνωσης που έχουμε πετύχει στο Δήμο μας με την αναβάθμιση και ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού με τις κατάλληλες ειδικότητες που μας καθιστούν επαρκείς και έτοιμους για τη νέα προγραμματική περίοδο» τόνισε εμφανώς ευχαριστημένος ο Δήμαρχος Μουζακίου κ. Κωτσός

 

 

Σύσκεψη για τις αρχαιότητες στο Δήμο Μουζακίου

2.000.000 ΕΥΡΩ για την ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων των Γόμφων, Αργιθέας και Ιθώμης

 

Ευρεία σύσκεψη για τους αρχαιολογικούς χώρους του Δήμου Μουζακίου πραγματοποιήθηκε χθες στο Δημαρχείο παρουσία του Δημάρχου Μουζακίου κ. Γεωργίου Κωτσού, του Διευθυντή της ΛΔ’    Εφορείας Αρχαιοτήτων κ. Λεωνίδα Χατζηαγγελάκη, Δημοτικών Συμβούλων και προέδρων Τοπικών Συμβουλίων.

Αφορμή για τη σύσκεψη αποτέλεσε η σύνταξη του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου από την πλευρά του Δήμου Μουζακίου, όπου στη σχετική μελέτη περιλαμβάνεται και η οριοθέτηση των αρχαιολογικών χώρων, σύμφωνα με τις οδηγίες που δόθηκαν από την αρχαιολογική υπηρεσία.

Ο κ. Κωτσός στο καλωσόρισμά του προς τους παριστάμενους έθεσε το πλαίσιο της συζήτησης λέγοντας:

«Ο Δήμος Μουζακίου εκπονεί το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Θεσσαλίας με το ποσό των 350.000 ΕΥΡΩ) που θα αποτελέσει το εδαφικό σύνταγμα του Δήμου μας, όπου οριοθετούνται οι χρήσεις γης, μεταξύ αυτών και οι αρχαιολογικοί χώροι, σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων Εφορειών Αρχαιοτήτων. Καλέσαμε λοιπόν σήμερα τον κ. Χατζηαγγελάκη διότι ο μελετητής του Γ.Π.Σ. αποτύπωσε σε χάρτες τους αρχαιολογικούς χώρους, σύμφωνα με τις οδηγίες της αρχαιολογικής υπηρεσία, ώστε να μας εξηγήσει τις διαδικασίες που εφαρμόζονται σ’ αυτές τις περιπτώσεις, για  να αποφευχθούν μελλοντικές εμπλοκές τόσο σε ιδιωτικές πρωτοβουλίες, όσο και σε δημοτικά έργα. Θυμίζω ότι ο Δήμος Μουζακίου είναι μία έντονα αναπτυσσόμενη περιοχή που στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο οι ιδιωτικές επενδύσεις έφτασαν τα 35.000.000 ΕΥΡΩ. Προκειμένου λοιπόν να υπάρξει ενημέρωση γύρω από τον τρόπο αδειοδότησης των επιχειρήσεων από την αρχαιολογική υπηρεσία και να αποφευχθούν εμπλοκές στο μέλλον κρίναμε σκόπιμο να γίνει η σημερινή συζήτηση με τον Διευθυντή της ΛΔ’    Εφορείας Αρχαιοτήτων.»

Από την πλευρά του ο κ. Χατζηαγγελάκης αφού έκανε μία εκτενή αναφορά στη σπουδαιότητα των αρχαιολογικών χώρων του Μουζακίου, τους παρουσίασε έναν-έναν τονίζοντας τις δυνατότητες ανάπτυξης του καθενός απ’ αυτούς.

Παράλληλα ενημέρωσε για την κείμενη νομοθεσία που διέπει τους αρχαιολογικούς χώρους και επεσήμανε ότι θα υπάρξει συνεργασία της υπηρεσίας του με το Δήμο Μουζακίου και τα Τοπικά Συμβούλια προκειμένου να γίνουν οι όποιες διορθωτικές κινήσεις πριν την οριστική οριοθέτηση των αρχαιολογικών χώρων, όπου βέβαια αυτό είναι εφικτό.

Παράλληλα ο κ. Χατζηαγγελάκης έκανε γνωστό ότι η υπηρεσία του προωθεί για χρηματοδότηση στο ΕΣΠΑ την ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου των Γόμφων σε συνδυασμό με τους αρχαιολογικούς χώρους της Αργιθέας και της Ιθώμης μέσα από μία φιλόδοξη μελέτη που αγγίζει σε προϋπολογισμό τα 2.000.000 ΕΥΡΩ.

Επίσης σε συνεργασία με το Δήμο Μουζακίου προωθείται η υλοποίηση Εργαστηρίου Συντήρησης των αρχαίων κινητών ευρημάτων, η έκθεση και η ανάδειξη αυτών που ανακαλύπτονται στην ευρύτερη περιοχή Μουζακίου σε κτίριο που θα παραχωρηθεί από το Δήμο Μουζακίου γι’ αυτό το σκοπό στην Αρχαιολογική Υπηρεσία και αφού πρώτα διαμορφωθεί κατάλληλα.

Από την πλευρά των Δημοτικών Συμβούλων και των Προέδρων των Τοπικών Συμβουλίων τέθηκαν ερωτήματα που αφορούσαν κυρίως την οριοθέτηση των αρχαιολογικών χώρων, καθώς και τις διαδικασίες που ακολουθούνται από την αρχαιολογική υπηρεσία στην αδειοδότηση των επιχειρήσεων που γειτνιάζουν με τους αρχαιολογικούς χώρους.

Στο τέλος ο κ. Χατζηαγγελάκης έδωσε τις απαντήσεις διευκρινίζοντας ταυτόχρονα και το νομικό και θεσμικό πλαίσιο που διέπει την αρχαιολογική υπηρεσία. Ακόμη συμφωνήθηκε στελέχη της αρχαιολογικής υπηρεσίας σε συνεργασία με τους δημοτικούς και τοπικούς συμβούλους επιτόπου να επισκεφθούν τους αρχαιολογικούς χώρους  και να δοθούν διευκρινήσεις επί του πεδίου.

100.000 ΕΥΡΩ για το Κλειστό Γυμναστήριο του Μουζακίου

 

Το ποσό των 100.000 ΕΥΡΩ εγκρίθηκε από τη Γ.Γ.Α. προκειμένου να πληρωθεί ο λογαριασμός που έχει καταθέσει ο ανάδοχος του έργου για τις εργασίες που έχει εκτελέσει μέχρι τώρα στο Κλειστό Γυμναστήριο του Μουζακίου.

Αυτή την ενημέρωση έκανε στο Δήμαρχο Μουζακίου κ. Γιώργο Κωτσό που επισκέφθηκε γι’ αυτό το λόγο τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ο Γενικός Διευθυντής κ. Γιάννης Παγάνης.

«Είναι ιδιαίτερα ευχάριστο το γεγονός ότι υπάρχει ροή χρηματοδότησης για το συγκεκριμένο έργο της ολοκλήρωσης του Κλειστού Γυμναστηρίου, ενός πολύπαθου έργου που έχει ξεκινήσει εδώ και μία δεκαετία και δυστυχώς λόγω έλλειψης πιστώσεων και άλλων προβλημάτων παραμένει ακόμη ημιτελές. Ευτυχώς πλέον όλα τα προβλήματα έχουν ξεπεραστεί και ο ανάδοχος του έργου συνεχίζει τις εργασίες του εντατικά. Το γεγονός μάλιστα ότι ο λογαριασμός που έχει καταθέσει ο ανάδοχος σύντομα θα πληρωθεί είναι ιδιαίτερα θετικό για την ολοκλήρωση του έργου» επεσήμανε ο Δήμαρχος Μουζακίου κ Κωτσός.

Στην επικοινωνία που είχε ο Δήμαρχος Μουζακίου κ. Κωτσός με τον ανάδοχο του έργου, μετά από αυτή την ευχάριστη εξέλιξη της διασφάλισης της ροής χρηματοδότησης του ζήτησε να επισπεύσει ακόμη περισσότερο τις εργασίες και εκείνος τον διαβεβαίωσε ότι το έργο θα ολοκληρωθεί πολύ σύντομα.

Παράλληλα ο κ. Παγάνης ζήτησε από το Δήμαρχο Μουζακίου κ. Κωτσό να υποβληθεί ο λογαριασμός για την αποπληρωμή του έργου της κατασκευής του γηπέδου Μουζακίου που χρηματοδοτείται επίσης από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με το ποσό των 51.000 ΕΥΡΩ. 

Την πρωτοχρονιάτικη πίτα έκοψε το ΚΑΠΗ Μουζακίου

 

 Την πρωτοχρονιάτικη πίτα τους έκοψαν τα μέλη του ΚΑΠΗ του Δήμου Μουζακίου παρουσία του Δημάρχου Μουζακίου κ. Κωτσού, του προέδρου του Δ.Σ. του ΚΑΠΗ κ. Ζαρανακούπη, της προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Τόλια των Αντιδημάρχων κ.κ. Γκούμα, Καλαμπαλίκη, Μπαλατσού, του Δημοτικού Συμβούλου κ. Καλλιώρα των προέδρων των Τ.Σ. κ.κ. Τσιούμα και Πάνου.

Οι ηλικιωμένοι του Δήμου Μουζακίου γέμισαν ασφυκτικά την αίθουσα του ΚΑΠΗ και πέρασαν ένα ευχάριστο απόγευμα με χορό και τραγούδια υπό τους ήχους της ορχήστρας των Φώτη Πάπαρη, Θωμά Ρίζου και Ηλία Κούτσικου. Ο πρόεδρος του ΚΑΠΗ κ. Ζαρνακούπης  πριν το κόψιμο της πίτας τόνισε:

«Σας ευχαριστώ όλους σας για την παρουσία σας και θέλω να γνωρίζετε ότι εσείς μας δίνετε δύναμη να προσπαθούμε για το καλύτερο, με στόχο να αναβαθμίσουμε ακόμη περισσότερο την ποιότητα της ζωής των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας του Δήμου μας. Στόχος μας είναι να εμπλουτίσουμε ακόμη περισσότερο τις δραστηριότητες του ΚΑΠΗ μας με τη δημιουργία χορωδίας και σας καλώ όλους που ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε να το δηλώσετε άμεσα, διότι έχουμε ήδη ξεκινήσει τη συνεργασία με τον Μουσικό Διευθυντή του Δημοτικού Ωδείου του Δήμου μας κ. Μάρκο που θα αναλάβει και τη διεύθυνση της χορωδίας μας.. Φυσικά οι εξορμήσεις μας σ’ όλη την Ελλάδα θα συνεχιστούν με τους ίδιους ρυθμούς, ώστε να σας δοθεί η δυνατότητα να γνωρίσετε από κοντά ενδιαφέροντα μέρη της πατρίδας μας»

Ο Δήμαρχος κ. Κωτσός επεσήμανε πως το Δημοτικό Συμβούλιο στηρίζει τη λειτουργία του ΚΑΠΗ και τις δράσεις που αναλαμβάνει το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζοντας τις ευχαριστίες του τόσο προς τα μέλη, όσο και  προς τον πρόεδρο κ. Ζαρνακούπη για την πολύ καλή δουλειά που κάνει.

Οριστικά έκλεισε και η τελευταία χωματερή του Δήμου Μουζακίου

Τα σκουπίδια μεταφέρονται πλέον στο ΧΥΤΑ Τρικάλων

Eπίσκεψη σε ΧΥΤΑ και ΣΜΑ έκαναν Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Μουζακίου    

 

Οριστικά έκλεισε εδώ και μία εβδομάδα η τελευταία χωματερή του Δήμου Μουζακίου που βρισκόταν στη Λαζαρίνα, καθώς τα απορρίμματα μεταφέρονται στο Σταθμό Μεταφόρτωσης της Πύλης και από εκεί στο ΧΥΤΑ των Τρικάλων.

Να σημειώσουμε πως ο Δήμος Μουζακίου σε συνεργασία με τους μηχανικούς του Προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ της Περιφέρειας Θεσσαλίας έχουν ξεκινήσει τη σύνταξη της μελέτης για την αποκατάσταση της χωματερής της Λαζαρίνας, έργο που θα χρηματοδοτηθεί άμεσα από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Ο Δήμος Μουζακίου στο μεταξύ έχει ολοκληρώσει το έργο της αποκατάστασης των όλων των Χώρων Ανεξέλικτης Διάθεσης Απορριμμάτων του Δήμου είτε είχαν βαθμό επικινδυνότητας άνω του 35%  είτε κάτω.

Το έργο της αποκατάστασης των χωματερών με βαθμό επικινδυνότητας άνω του 35% είχε   συνολικό προϋπολογισμό 520.000 ΕΥΡΩ (χρηματοδοτήθηκε εξ’ ολοκλήρου από το ΠΕΠ Θεσσαλίας) και ανάδοχο την εταιρεία «Δομική Τρικάλων ΕΕ». Αφορούσε την αποκατάσταση των 5 παλαιών χωματερών του Δήμου Μουζακίου (Μουζακίου, Γελάνθης, Μαυρομματίου, Μαγουλίτσας και Κρυοπηγής), καθώς και την ανάπλασή της, ώστε να εκλείψουν αυτές οι ανοιχτές πληγές για το Δήμο.

 Όσον αφορά τις υπόλοιπες χωματερές με βαθμό επικινδυνότητας κάτω του 35% έχουν αποκατασταθεί στο μεγαλύτερό τους μέρος με χρηματοδότηση του Δήμου Μουζακίου, ενώ για την οριστική τους αποκατάσταση προκηρύχθηκε έργο συνολικού προϋπολογισμού 600.000 ΕΥΡΩ από το Δήμο Τρικάλων σε συνεργασία με την ΠΑΔΥΘ για όλη τη Δυτική Θεσσαλία.

Έτσι πλέον για το Δήμο Μουζακίου η ύπαρξη ανοιχτών χωματερών αποτελεί παρελθόν και η διαχείριση των απορριμμάτων μπήκε σε νέα φάση με τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Τρικάλων.

Την περασμένη Παρασκευή μάλιστα αντιπροσωπεία Δημοτικών Συμβούλων και Προέδρων Τοπικών Συμβουλίων του Δήμου Μουζακίου με επικεφαλής το Δήμαρχο κ. Κωτσό επισκέφθηκαν διαδοχικά το ΣΜΑ της Πύλης και το ΧΥΤΑ των Τρικάλων, ώστε να αποκτήσουν προσωπική εμπειρία για το νέο μοντέλο διαχείρισης των σκουπιδιών και να δούνε από κοντά τον τρόπο λειτουργίας τόσο των Σταθμών Μεταφόρτωσης όσο και του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων. 

Ο Δήμος Μουζακίου στηρίζει το αίτημα του Εμπορικού Συλλόγου

Ο Δήμος Μουζακίου με έγγραφό του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Σιούφα, τον Υφυπουργό Παιδεία κ. Ταλιαδούρο, τους Βουλευτές κ.κ Τσιάρα, Αναγνωστόπουλο και Ρόβλια τους ζητά να στηρίζουν με όλες τους τις δυνάμεις το αίτημα του Εμπορικού Συλλόγου Μουζακίου για τη Δημιουργία γραφείου – παραρτήματος Ο.Α.Ε.Ε στο Μουζάκι. 

Το αίτημα του Εμπορικού Συλλόγου Μουζακίου είναι το παρακάτω: 

Δημιουργία γραφείου – παραρτήματος Ο.Α.Ε.Ε. στο Μουζάκι. 

 Με τις τελευταίες αλλαγές των ταμείων και την ενοποίησή τους σε Ο.Α.Ε.Ε., η περιοχή του Μουζακίου και της Αργιθέας που ανήκουν στο Νομό Καρδίτσας υπάγονται στο Ο.Α.Ε.Ε. Τρικάλων.

        Στην περιοχή Μουζακίου και Αργιθέας υπάρχουν άνω των τριακοσίων (300) ασφαλισμένων στο Ο.Α.Ε.Ε.

        Όλο το σύνολο αυτών των ασφαλισμένων της περιοχής μας διατηρούν, με όλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, αυτοαπασχολούμενες επιχειρήσεις.

        Έτσι δεν έχουν τη δυνατότητα να μεταβούν στα Τρίκαλα για διάφορες άμεσες ανάγκες των επιχειρήσεών τους που σχετίζονται με το Ο.Α.Ε.Ε. Είτε αυτές οι ανάγκες είναι η θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας, είτε είναι η έκδοση οποιασδήποτε βεβαίωσης, οι ασφαλισμένοι βρίσκονται σε δύσκολη θέση, γιατί θα πρέπει να κλείσουν τις επιχειρήσεις τους για να πάνε στο Ο.Α.Ε.Ε.Ε Τρικάλων και, αν καταφέρουν να διευθετήσουν το ζήτημά τους σε μια ημέρα.

        Με βάση όλα τα παραπάνω θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη η δημιουργία γραφείου – παραρτήματος του Ο.Α.Ε.Ε. στην πόλη Μουζακίου, για την άμεση εξυπηρέτηση της πληθώρας των ασφαλισμένων του, που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή Μουζακίου και Αργιθέας.

        Σας καλούμε να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες. 

Ο Πρόεδρος                                                  Ο Γενικός Γραμματέας

Ηλίας Γκαραβέλας                                            Δημήτρης Καρκανιάς

                                    

Ολοκληρώνονται οι συνδέσεις στο δίκτυο ύδρευσης στο Μουζάκι

 Προχωράει με γρήγορους ρυθμούς η αντικατάσταση του παλιού δικτύου ύδρευσης στην πόλη του Μουζακίου.

 Ήδη ο εργολάβος στον οποίο ανατέθηκε το έργο της σύνδεσης των υδρομετρητών έχει προχωρήσει αρκετά και αναμένεται να τελειώσει πολύ σύντομα.