ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΣΕΠ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 3/2022

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΣΕΠ ΠΙΝΑΚΕΣ  ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ  ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ  ΣΟΧ 3/2022, για την πρόσληψη  προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟ ΕΔΩ