ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΟΧ 1/2022 ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΧΕΙΡΙΣΤΗ GRADER

                                                  

             

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        Μουζάκι  14/10/2022

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ:  ΠΙΝΑΚΕΣ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  ΣΟΧ 1/2022 ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΧΕΙΡΙΣΤΗ  GRADER