ΑΓΟΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2011- 2012ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Μουζάκι 09-11-2011

Αριθμ. Πρωτ.: 20087

ΑΓΟΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2011- 2012

Κατά τη δημοπρασία στις 08-11-2011 για την υπηρεσία «Μεταφορά Μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Μουζακίου για το σχολικό έτος 2011- 2012» για τις παρακάτω διαδρομές με ΤΑΞΙ δε δόθηκε καμία προσφορά οπότε κηρύχθηκαν άγονες. Για τις διαδρομές αυτές η δημοπρασία θα επαναληφθεί στις 15-11-2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00πμ, στο δημοτικό Κατάστημα Μουζακίου (Μουζάκι Καρδίτσας, αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, 1ος όροφος), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. Οι διαδρομές είναι:

 

Α/Α

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ1

Πύργος Ιθώμης

Δημ. Σχολ. Μαυρομματίου


2

Αγ. Ακάκιος,Πύργος Ιθώμης

Δημ. Σχολ. Μαυρομματίου


3

Κρυοπηγή

2ο Δημ. Σχολ. Μουζακίου


4

Πευκόφυτο ,Νησiά Πευκοφύτου

2ο Δημ Σχολ. Μουζακίου


5

Τρυγώνα

2ο Δημ. Σχολ. Μουζακίου και 2ο Νηπ. Μουζακίου


6

Ι. Μ. Αγ. Γεωργίου

2ο Δημ. Σχολ. Μουζακίου


7

Χάρμα

Δημ. Σχολ. Φαναρίου


8

Λυγαριές Καναλίων

Δημ. Σχολ. Καναλίων


9

Παλαιοχώρι

Δημ. Σχολ. Αγναντερού


10

Χάρμα

Δημ. Σχολ. Φαναρίου


11

Κόμπελος

Δημ. Σχολ. Φαναρίου


12

Μπαλάνο Πορτής, Μαρτίνι Πορτής

2ο Δημ. Σχολ. Μουζακίου


13

Καππά

1ο Γυμν.Μουζακίου


14

Πευκόφυτο

ΕΠΑΛ.Μουζακίου


15

Μεσοβούνι, Κοντοσήλι

1ο Γυμν.Μουζακίου μόνο Παρασκευή και επιστροφή Κυριακή


16

Πετρωτό

1ο Γυμν.Μουζακίου μόνο Παρασκευή και επιστροφή Κυριακή


17

Πετρωτό

Λύκ. Μουζακίου


18

Ανθοχώρι

Λύκειο Μουζακίου


19

Μεσοβούνι, Κοντοσήλι

Λύκ. Μουζακίου


20

Ελληνόπυργος

1ο Γυμν. Μουζακίου


21

Πύργος Ιθώμης

Λύκειο Μουζακίου


Για τα τεύχη του διαγωνισμού και τη μελέτη της μπορούν να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι και να παραλάβουν αντίγραφα μέχρι και την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Μουζακίου, στην έδρα του Δήμου (Μουζάκι Τ.Κ 43060). Επίσης, βρίσκονται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Δήμου Μουζακίου www.mouzaki.gr.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Α/Α

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ