ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013

 

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ 166/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ