ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ ΝΠΔΔ 05-9-2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μουζάκι 01/9/2023

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 212

Ν.Π.Δ.Δ. ¨ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΝΕΟΤΗΤΑ¨

ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Πληροφορίες : Αχ. Γκουρμπαλιώτης

Τηλ. 2441352821

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Μουζακίου στις 05/9/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης με τα παρακάτω θέματα:

 

  1. Περί διοργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης “ΓΙΟΡΤΗ ΣΤΑΦΥΛΙΟΥ” στην Τ.Κ. Μουζακίου.

  2. Περί αποδοχής τακτικής επιχορήγησης.

 

 

 

 

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.

 

Μαρία Καραμπέκου