ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ ΝΠΔΔ 01-08-2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μουζάκι 28/7/2023

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 164

Ν.Π.Δ.Δ. ¨ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΝΕΟΤΗΤΑ¨

ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Πληροφορίες : Αχ. Γκουρμπαλιώτης

Τηλ. 2441352821

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Μουζακίου στις 01/8/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης με τα παρακάτω θέματα:

  1. Περί εγγραφής νηπίων στους παιδικούς σταθμούς(2023-2024)

  2. Περί ανανέωσης συμβάσεων ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού προγράμματος «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης»( Πρώην Εναρμόνιση Οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής)..

  3. Περί διοργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης στην Τ.Κ. Μουζακίου.

  4. Περί διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων στην Τ.Κ. Πευκοφύτου.

  5. Περί διοργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης στην Τ.Κ. Βατσουνιάς.

  6. Περί διοργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης στην Τ.Κ. Γελάνθης.

  7. Περί διοργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης στην Τ.Κ. Κρανέας.

  8. Περί διοργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης στην Τ.Κ. Μουζακίου.

  9. Περί διοργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης στην Τ.Κ. Καναλίων.

 

 

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.

 

Μαρία Καραμπέκου