ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ ΝΠΔΔ 14/7/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μουζάκι 10/07/2023

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 141

Ν.Π.Δ.Δ. ¨ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΝΕΟΤΗΤΑ¨

ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Πληροφορίες : Αχ. Γκουρμπαλιώτης

Τηλ. 2441352821

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Μουζακίου στις 14/7/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης με τα παρακάτω θέματα:

 

  1. Περί αποδοχής τακτικής επιχορήγησης

  2. Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. Έτους 2023

  3. Περί διοργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης στην Τ.Κ. Ριζοβουνίου.

  4. Περί πρόσληψης νοσηλευτή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

  5. Περί λήψης απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος “Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης”

 

 

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.

 

Μαρία Καραμπέκου