ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ ΝΠΔΔ 19-6-2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μουζάκι 15/6/2023

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 126

Ν.Π.Δ.Δ. ¨ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΝΕΟΤΗΤΑ¨

ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Πληροφορίες : Αχ. Γκουρμπαλιώτης

Τηλ. 2441352821

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Μουζακίου στις 19/6/2023, ημέρα δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης με τα παρακάτω θέματα:

 

  1. Περί διοργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης στην Τ.Κ. Αγναντερού.

  2. Περί διοργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης στην Τ.Κ. Μουζακίου

  3. Περί διοργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης στην Τ.Κ. Μαυροματίου(ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΕΙΑ)

  4. Περί αποδοχής τακτικής επιχορήγησης.

  5. Περί ορισμού υπευθύνου ταμειακής διαχείρισης του ΝΠΔΔ και εξουσιοδότηση για την παραλαβή και χρήση κωδικών e-banking.

  6. Περί ορισμού υπολόγου στην Τράπεζα της Ελλάδος για τα έργα που χρηματοδοτούνται από το Π.Δ.Ε.

  7. Περί τακτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων έτους 2022 του ΝΠΔΔ από ορκωτούς λογιστές.

 

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.

 

Μαρία Καραμπέκου