ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ ΝΠΔΔ 30-5-2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μουζάκι 26/5/2023

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 106

Ν.Π.Δ.Δ. ¨ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΝΕΟΤΗΤΑ¨

ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Πληροφορίες : Αχ. Γκουρμπαλιώτης

Τηλ. 2441352821

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Μουζακίου στις 30/5/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης με τα παρακάτω θέματα:

 

  1. Περί διοργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης στην Τ.Κ. Παλαιοχωρίου.

  2. Περί ορισμού υπευθύνου ταμειακής διαχείρισης του ΝΠΔΔ και εξουσιοδότηση για την παραλαβή και χρήση κωδικών e-banking.

  3. Περί ορισμού υπολόγου στην Τράπεζα της Ελλάδος για τα έργα που χρηματοδοτούνται από το Π.Δ.Ε

 

 

 

 

.

 

 

 

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.

 

Μαρία Καραμπέκου