ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ ΝΠΔΔ 10-5-2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μουζάκι 05/05/2023

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 93

Ν.Π.Δ.Δ. ¨ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΝΕΟΤΗΤΑ¨

ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Πληροφορίες : Αχ. Γκουρμπαλιώτης

Τηλ. 2441352821

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Μουζακίου στις 10/5/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης με τα παρακάτω θέματα:

 

  1. Περί αποδοχής τακτικής επιχορήγησης

  2. Περί διοργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης στην Τ.Κ. Μαγούλας

  3. Περί διοργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης στην Τ.Κ. Μουζακίου

  4. Περί διοργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης στην Τ.Κ. Αγναντερού.

  5. Περί τροποποίησης της αριθ. 41/2021 ΑΔΣ( περί ορισμού υπολόγου στην Τράπεζα της Ελλάδος για τα έργα που χρηματοδοτούνται από το Π.Δ.Ε).

 

 

 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παρακαλούνται κατά την προσέλευσή τους στη συνεδρίαση να τηρούν τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα για τη μετάδοση και τη διασπορά του COVID 19.

.

 

 

 

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.

 

Μαρία Καραμπέκου