ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ ΝΠΔΔ ΤΡΙΤΗ 25-4-2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μουζάκι 21/04/2023

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 80

Ν.Π.Δ.Δ. ¨ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΝΕΟΤΗΤΑ¨

ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Πληροφορίες : Αχ. Γκουρμπαλιώτης

Τηλ. 2441352821

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Μουζακίου στις 25/4/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης με τα παρακάτω θέματα:

 

  1. Περί αποδοχής τακτικής επιχορήγησης

  2. Περί τροποποίησης της αριθ. 63/2019 ΑΔΣ(Περί ορισμού υπευθύνου ταμειακής διαχείρισης του ΝΠΔΔ) και εξουσιοδότηση για την παραλαβή και χρήση κωδικών e-banking.

 

 

 

 

.

 

 

 

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.

 

Μαρία Καραμπέκου