ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ ΝΠΔΔ 31-3-2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μουζάκι 27/03/2023

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 65

Ν.Π.Δ.Δ. ¨ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΝΕΟΤΗΤΑ¨

ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Πληροφορίες : Αχ. Γκουρμπαλιώτης

Τηλ. 2441352821

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική  συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Μουζακίου στις 31/3/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης με τα παρακάτω θέματα:

 

  1. Περί αποδοχής τακτικής επιχορήγησης.

  2. Περί αποδοχής επιχορήγησης από Δήμο Μουζακίου.

  3. Περί εγγραφής νηπίων σε παιδικούς σταθμούς.

  4. Περί 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. Έτους 2023

  5. Περί αντικατάστασης μέλους στις επιτροπές για την παρακολούθηση και παραλαβή προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016

 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παρακαλούνται κατά την προσέλευσή τους στη συνεδρίαση να τηρούν τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα για τη μετάδοση και τη διασπορά του COVID 19.

.

 

 

 

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.

 

Μαρία Καραμπέκου