ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ ΝΠΔΔ 20-2-2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μουζάκι 16/02/2023

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 17

Ν.Π.Δ.Δ. ¨ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΝΕΟΤΗΤΑ¨

ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Πληροφορίες : Αχ. Γκουρμπαλιώτης

Τηλ. 2441352821

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική σης συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Μουζακίου στις 20/2/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης με τα παρακάτω θέματα:

 

  1. Περί αποδοχής τακτικής επιχορήγησης.

  2. Περί διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων

 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παρακαλούνται κατά την προσέλευσή τους στη συνεδρίαση να τηρούν τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα για τη μετάδοση και τη διασπορά του COVID 19.

.

 

 

 

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.

 

Μαρία Καραμπέκου