ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΝΠΔΔ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μουζάκι 27/01/2023

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 6

Ν.Π.Δ.Δ. ¨ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΝΕΟΤΗΤΑ¨

ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Πληροφορίες : Αχ. Γκουρμπαλιώτης

Τηλ. 2441352821

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Μουζακίου στις 31/1/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

 

  1. Περί αποδοχής τακτικής επιχορήγησης

  2. Περί επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του έργου “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ” (Α.Μ. 07/19)

  3. Περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ του έργου “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ” (Α.Μ. 07/19).

  4. Περί 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2023 και ΟΠΔ.

  5. Περί εγγραφής νηπίων στους παιδικούς σταθμούς.

  6. Περί ακύρωσης ενταλμάτων οικονομικής χρήσης 2022.

 

 

 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παρακαλούνται κατά την προσέλευσή τους στη συνεδρίαση να τηρούν τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα για τη μετάδοση και τη διασπορά του COVID 19.

.

 

 

 

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.

 

Μαρία Καραμπέκου