ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ ΝΠΔΔ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μουζάκι 24/7/2020 ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Αριθμ. Πρωτ.144 Ν.Π.Δ.Δ. ¨ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΝΕΟΤΗΤΑ¨ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Πληροφορίες : Αχ. Γκουρμπαλιώτης Τηλ. 2441352821 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική, δια ζώσης, κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Μουζακίου στις 29/7/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα: 1) Περί αποδοχής Τακτικής επιχορήγησης. 2) Περί εγγραφής νηπίων στους παιδικούς σταθμούς. 3) Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020. . Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Ρούσσα Ελένη