ΠΡΟΣΚΛΗΣ ΔΣ ΝΠΔΔ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μουζάκι 26/6/2020 ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 113 Ν.Π.Δ.Δ. ¨ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΝΕΟΤΗΤΑ¨ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Πληροφορίες : Αχ. Γκουρμπαλιώτης Τηλ. 2441352821 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Μουζακίου στις 30/6/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα: 1) Περί αποδοχής Τακτικής επιχορήγησης. 2) Περί επανάληψης διαγωνισμού του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ». 3) Περί επανάληψης διαγωνισμού του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ». 4) Περί Καθορισμού του ΝΠΔΔ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΝΕΟΤΗΤΑ ως φορέα υλοποίησης πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο μαθητείας - πρακτικής άσκησης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΠΑΛ και ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας , Έρευνας και Θρησκευμάτων, ΕΠΑ.Σ ΟΑΕΔ) κατά το σχολικό έτος 2020-2021. 5) Περί εγγραφής νηπίων στους παιδικούς σταθμούς. . Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Ρούσσα Ελένη