ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ ΝΠΔΔ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μουζάκι 17-2-2020 ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 25 Ν.Π.Δ.Δ. ¨ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΝΕΟΤΗΤΑ¨ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Πληροφορίες : Αχ. Γκουρμπαλιώτης Τηλ. 2441352821 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Μουζακίου στις 21/2/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα: 1) Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020. 2) Περί ακύρωσης ενταλμάτων οικ. Έτους 2019. 3) Περί αποδοχής τακτικής επιχορήγησης μηνός Δεκεμβρίου 2019. 4) Περί αποδοχής τακτικής επιχορήγησης μηνός Ιανουαρίου 2010 5) Περί διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων . . Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Ρούσσα Ελένη