ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μουζάκι 17/1/2020 ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 7 Ν.Π.Δ.Δ. ¨ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΝΕΟΤΗΤΑ¨ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Πληροφορίες : Αχ. Γκουρμπαλιώτης Τηλ. 2441352821 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Μουζακίου στις 22/1/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα: 1) Περί συγκρότησης της Επιτροπής για την παρακολούθηση και παραλαβή προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016. 2) Περί εγγραφής νηπίων στους Παιδικούς σταθμούς. Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Ρούσσα Ελένη