ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μουζάκι 09/12/2019 ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 490 Ν.Π.Δ.Δ. ¨ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΝΕΟΤΗΤΑ¨ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Πληροφορίες : Αχ. Γκουρμπαλιώτης Τηλ. 2441352821 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Μουζακίου στις 13/12/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης με τα παρακάτω θέματα: 1) Περί αποδοχής τακτικής επιχορήγησης . 2) Περί εγγραφής νηπίων στους παιδικούς σταθμούς. 3) Περί καθορισμού των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού με ανοικτή συνοπτική διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ» 4) Περί καθορισμού των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού με ανοικτή συνοπτική διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ» 5) Περί διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων. . Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Ρούσσα Ελένη