ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μουζάκι 22/11/2018 ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 323 Ν.Π.Δ.Δ. ¨ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΝΕΟΤΗΤΑ¨ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Πληροφορίες : Αχ. Γκουρμπαλιώτης Τηλ. 2441352821 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Μουζακίου στις 26/11/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης με τα παρακάτω θέματα: 1) Περί έγκρισης του πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών και κατακύρωσης του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου Διαμόρφωση-Βελτίωση αυλειου χώρου Παιδικού Σταθμού Μουζακίου. . Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Ρούσσα Ελένη