ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ ΝΠΔΔ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μουζάκι 09/11/2018 ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 310 Ν.Π.Δ.Δ. ¨ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΝΕΟΤΗΤΑ¨ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Πληροφορίες : Αχ. Γκουρμπαλιώτης Τηλ. 2441352821 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Μουζακίου στις 14/11/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης με τα παρακάτω θέματα: 1) Περί εγγραφής νηπίων στους παιδικούς σταθμούς. 2) Περί τακτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων του ΝΠΔΔ από ορκωτούς λογιστές. 3) Περί αποδοχής τακτικής επιχορήγησης. . Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Ρούσσα Ελένη