ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ ΝΠΔΔ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μουζάκι 12/10/2018 ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 273 Ν.Π.Δ.Δ. ¨ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΝΕΟΤΗΤΑ¨ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Πληροφορίες : Αχ. Γκουρμπαλιώτης Τηλ. 2441352821 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Μουζακίου στις 17/10/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης με τα παρακάτω θέματα: 1) Περί αποδοχής τακτικής επιχορήγησης . 2) Περί έγκρισης δαπανών. 3) Περί έγκρισης τεχνικού προγράμματος έτους 2019. 4) Περί κατάρτισης σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019. 5) Περί αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικ. Έτους 2018 σύμφωνα με την ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών 34574/5-7-2018. 6) Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018. 7) Περί συζήτησης και λήψης απόφαση σε αίτημα ΔΣ Γκαγκά Αριστείδη. . Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Ρούσσα Ελένη