ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ ΝΠΔΔ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μουζάκι 06/09/2018 ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 241 Ν.Π.Δ.Δ. ¨ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΝΕΟΤΗΤΑ¨ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Πληροφορίες : Αχ. Γκουρμπαλιώτης Τηλ. 2441352821 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Μουζακίου στις 10/09/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης με τα παρακάτω θέματα: 1) Περί εγγραφής νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς. 2) Αποδοχής τακτικής επιχορήγησης. 3) Περί έγκρισης δαπανών 4) Περί έγκρισης του πρακτικού και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του έργου «Διαμόρφωση αύλειου χώρου Παιδικού Σταθμού Μουζακίου. 5) Περί συζήτησης και λήψης απόφασης για τον ορισμό αναπληρωτών προϊσταμένων αυτοτελών γραφείων των Παιδικών σταθμών. . Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Ρούσσα Ελένη