ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ ΝΠΔΔ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Μουζάκι  29/9/2017

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                          Αριθμ. Πρωτ. 205

Ν.Π.Δ.Δ. ¨ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΝΕΟΤΗΤΑ¨                                                                                       

ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                                                                                                                               

Πληροφορίες : Αχ. Γκουρμπαλιώτης

Τηλ. 2441352821

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Μουζακίου στις 05-10-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα:

 

1)     Περί έγκρισης δαπανών

2)     Περί εγγραφής νηπίων στους παιδικούς σταθμούς.

3)     Περί ψήφισης πιστώσεων

4)     Περί έγκρισης τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2018.

5)     Περί κατάρτισης σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2018.

6)     Περί έγκρισης δαπανών.

7)     Περί αποδοχής τακτικής επιχορήγησης.

8)     Περί καθορισμού των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Διαμόρφωση-Βελτίωση αύλειου χώρου παιδικού σταθμού Μουζακίου»

 

 

.

 

 

 

 

                                                Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.

 

                                                        Ρούσσα Ελένη