ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ ΝΠΔΔ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μουζάκι 09-2-2017

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Αριθμ. Πρωτ. 13

Ν.Π.Δ.Δ. ¨ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΝΕΟΤΗΤΑ¨

ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

 

Πληροφορίες : Αχ. Γκουρμπαλιώτης

Τηλ. 2441352821

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Μουζακίου στις 13/2/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα:

 

1)

Περί ψήφισης πιστώσεων.

2)

Περί ψήφισης πιστώσεων

3)

Περί 1

ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017.

4)

Περί διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων.

5)

Περί διοργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης.

6)

Περί Πληρωμής ΔΕΗ.

7)

Περί αποδοχής Τακτικής επιχορήγησης.