ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μουζάκι 22-12-2016

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Αριθμ.Πρωτ. 187

 

Ν.Π.Δ.Δ. ¨ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΝΕΟΤΗΤΑ¨

ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

 

Πληροφορίες : Αχ. Γκουρμπαλιώτης

Τηλ. 2441352821

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Μουζακίου στις 30/12/2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα:

 

1)

 

Περί

έγκρισης αποδέσμευσης-ανατροπής των απλήρωτων δεσμευμένων πιστώσεων του Ν.Π.Δ.Δ. ¨ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΝΕΟΤΗΤΑ¨ οικονομικού έτους 2016.

2) Περί εγγραφής νηπίων στους παιδικούς σταθμούς.

 

 

 

 

 

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.

 

Ρούσσα Ελένη