ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μουζάκι 12-12-2016

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Αριθμ.Πρωτ. 167

 

Ν.Π.Δ.Δ. ¨ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΝΕΟΤΗΤΑ¨

ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

 

Πληροφορίες : Αχ. Γκουρμπαλιώτης

Τηλ. 2441352821

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Μουζακίου στις 16/12/2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα:

 

1) Περί αποδοχής τακτικής επιχορήγησης.

2) Περί διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων.

3) Περί έγκρισης εργασιών.

 

 

 

 

 

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.

 

Ρούσσα Ελένη