ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μουζάκι 18-11-2016

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Αριθμ.Πρωτ. 154

Ν.Π.Δ.Δ. ¨ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΝΕΟΤΗΤΑ¨

ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

 

Πληροφορίες : Αχ. Γκουρμπαλιώτης

Τηλ. 2441352821

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Μουζακίου στις 22/11/2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα:

 

1) Περί εγγραφής νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς.

2) Περί ψήφιση πιστώσεων.

3) Περί αποδοχής τακτικής επιχορήγησης.

4) Περί διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων.

5) Περί αναμόρφωσης πρ/σμού

6) Περί ψήφισης πιστώσεων.

 

 

 

 

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.

 

Ρούσσα Ελένη