ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μουζάκι 16-9-2016

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Αριθμ.Πρωτ. 119

Ν.Π.Δ.Δ. ¨ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΝΕΟΤΗΤΑ¨

ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

 

Πληροφορίες : Αχ. Γκουρμπαλιώτης

Τηλ. 2441352821

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Μουζακίου στις 20/09/2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα:

 

1) Περί εγγραφής νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς.

2) Περί διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων.

3) Περί ψηφίσεων πιστώσεων.

4) Περί απολυμάνσεων παιδικών σταθμών

5) Περί συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

6) Περί αποδοχής τακτικής επιχορήγησης

 

 

 

 

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.

 

Ρούσσα Ελένη