ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Μουζάκι  2/04/2015
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                          Αριθμ. Πρωτ. 50
Ν.Π.Δ.Δ. ¨ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΝΕΟΤΗΤΑ¨                                                                                      
ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                                                                                                                              
Πληροφορίες : Αχ. Γκουρμπαλιώτης
Τηλ. 2441352821

 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Μουζακίου στις 07/04/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα:

1) Περί διοργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης.
2) Περί αποδοχής Τακτικής επιχορήγησης ΝΠΔΔ.
3) Περί εξέτασης αιτήσεων γονέων νηπίων για εγγραφή αυτών στους Παιδικούς Σταθμούς.

 


                                     Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.


                                                        Ρούσσα Ελένη