ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     Μουζάκι  20/03/2015
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                          Αριθμ. Πρωτ. 44
Ν.Π.Δ.Δ. ¨ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΝΕΟΤΗΤΑ¨                                                                                      
ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                                                                                                                              
Πληροφορίες : Αχ. Γκουρμπαλιώτης
Τηλ. 2441352821

 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Μουζακίου στις 26/03/2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα:

1) Περί τροποποίησης ΟΠΔ έτους 2015
2) Περί  αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.
3) Περί εξέτασης αιτήσεων για εγγραφή νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς
4) Περί ψηφίσεως πιστώσεων
5) Περί συντήρησης Λεβιτοστασίου
6) Περί συντήρησης και επισκευής ηλεκτρικών συσκευών παιδικών σταθμών
7) Περί πληρωμής της  ΔΕΗ

8)Περί προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού έτους 2015


                                     Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.


                                                        Ρούσσα Ελένη