ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Μουζάκι 17-2-2015
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                          Αριθμ. Πρωτ. 17
Ν.Π.Δ.Δ. ¨ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΝΕΟΤΗΤΑ¨                                                                                      
ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                                                                                                                              
Πληροφορίες : Αχ. Γκουρμπαλιώτης
Τηλ. 2441352821

 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Παρακαλούμε να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Μουζακίου στις 18/02/2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα:

 1)Περί Τροποποίησης Προϋπολογισμού-Στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2015

2) Πολιτιστικές εκδηλώσεις Απόκριες 2015

 

 

                                     Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.


                                                        Ρούσσα Ελένη