Πρόσκληση ΔΣ ΝΠΔΔ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Μουζάκι  06-2-2015
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                          Αριθμ. Πρωτ. 10
Ν.Π.Δ.Δ. ¨ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΝΕΟΤΗΤΑ¨                                                                                      
ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                                                                                                                              
Πληροφορίες : Αχ. Γκουρμπαλιώτης
Τηλ. 2441352821

 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Μουζακίου στις 12/02/2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα:

 1)Περί αποδοχής απόσπασης υπαλλήλου

 

 

                                     Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.


                                                        Ρούσσα Ελένη