ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Μουζάκι  16-1-2015
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                          Αριθμ. Πρωτ. 2
Ν.Π.Δ.Δ. ¨ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΝΕΟΤΗΤΑ¨                                                                                      
ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                                                                                                                              
Πληροφορίες : Αχ. Γκουρμπαλιώτης
Τηλ. 2441352821

 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Μουζακίου στις 21/1/2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα:

1) Περί έγκρισης αποδέσμευσης-ανατροπής των απλήρωτων δεσμευμένων πιστώσεων του Ν.Π.Δ.Δ.  ¨ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΝΕΟΤΗΤΑ¨  οικονομικού έτους  2014.
2) Περί εξέτασης αιτήσεων γονέων νηπίων για εγγραφή αυτών στους Παιδικούς Σταθμούς Μουζακίου και Αγναντερού
3) Περί ορισμού υπευθύνου ταμειακής διαχείρισης του Ν.Π.Δ.Δ.
4) Περί έγκρισης κανονισμού λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Μουζακίου.

 

 

                                     Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.


                                                        Ρούσσα Ελένη