ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     Μουζάκι  27/11/2014
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                      Αριθμ. Πρωτ. 130
Ν.Π.Δ.Δ. ¨ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΝΕΟΤΗΤΑ¨                                                                                      
ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                                                                                                                              
Πληροφορίες : Αχ.Γκουρμπαλιώτης
Τηλ. 2441352821


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Μουζακίου στις 02/12/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα:

1) Περί αποδοχής ποσού που αφορά τακτική επιχορήγηση από το ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. μέσω του Δήμου Μουζακίου για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών και δαπανών μισθοδοσίας του Ν.Π.Δ.Δ. ¨ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΝΕΟΤΗΤΑ¨.
2) Περί εξέτασης αιτήσεων γονέων νηπίων για εγγραφή αυτών στους Παιδικούς Σταθμούς Μουζακίου και Αγναντερού.
3) Περί συντήρησης και επισκευής ηλεκτρικών συσκευών Παιδικών Σταθμών


                                     Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.


                                                        ΕΛΕΝΗ ΡΟΥΣΣΑ