Πρόσκληση Συνεδρίασης ΔΣ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μουζάκι 5/11/2014

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 119

Ν.Π.Δ.Δ. ¨ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΝΕΟΤΗΤΑ¨

ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

 

Πληροφορίες : Αχ.Γκουρμπαλιώτης

Τηλ. 2441352821

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Μουζακίου στις 11/11/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα:

 

1) Ορισμός Διοικούσης Επιτροπής Λαογραφικού Μουσείου Φαναρίου

2) Περί εξέτασης αιτήσεων γονέων νηπίων για εγγραφή αυτών στους Παιδικούς Σταθμούς Μουζακίου και Αγναντερού.

 

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.

 

ΕΛΕΝΗ ΡΟΥΣΣΑ