ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                          Μουζάκι        12 /12/ 2012
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μουζακίου


ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.
1.    Κωτσό Γεώργιο  Πρόεδρο Ε.Π.Ζ. 
2.    Στεφανή Θωμά, Δημοτικό σύμβουλο
3.    Πολυμερόπουλο Ευθύμιο, Δημοτικό Σύμβουλο
4.    Στάθη Θεοφάνη, Δημοτικό Σύμβουλο 
5.    Τσιρογιάννη Φανή, Δημοτικό Σύμβουλο 
6.    Μπακρατσά Βασίλειο,  Δημοτικό Σύμβουλο
7.    Ευαγγέλου Ευθύμιο, Δημοτικό Σύμβουλο

Σας προσκαλώ σε έκτακτη (λόγω προθεσμιών) συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος την 12η Δεκεμβρίου  2012 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 18:50 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

•    Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων στο κατάστημα του Μίχου Γεωργίου, ΤΚ Αγναντερού
•    Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων στο κατάστημα Της Τσίγκα Γεωργίας, ΤΚ Αγναντερού
•    Χορήγηση Παράτασης άδειας χρήσης μουσικών οργάνων στο κατάστημα του Πλατή Βασιλείου, ΤΚ Αγναντερού
•    Χορήγηση Παράτασης άδειας χρήσης μουσικών οργάνων στο κατάστημα του Αρχοντή ΟΕ, ΤΚ ΑγναντερούΟ ΔήμαρχοςΓεώργιος Κωτσός