ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                          Μουζάκι        29 /11/ 2012
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μουζακίου


ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.
1.    Κωτσό Γεώργιο  Πρόεδρο Ε.Π.Ζ. 
2.    Στεφανή Θωμά, Δημοτικό σύμβουλο
3.    Πολυμερόπουλο Ευθύμιο, Δημοτικό Σύμβουλο
4.    Στάθη Θεοφάνη, Δημοτικό Σύμβουλο 
5.    Τσιρογιάννη Φανή, Δημοτικό Σύμβουλο 
6.    Μπακρατσά Βασίλειο,  Δημοτικό Σύμβουλο
7.    Ευαγγέλου Ευθύμιο, Δημοτικό Σύμβουλο

Σας προσκαλώ σε έκτακτη (λόγω προθεσμιών) συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος την 29η Νοεμβρίου  2012 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 18:45 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

•    Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων στο κατάστημα της Καλλιάρα Παρασκευής, ΤΚ Αγναντερού
•    Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων στο κατάστημα του Αγραφιώτη Αντωνίου, ΤΚ Αγναντερού
•    Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων στο κατάστημα του Γκόλια Αριστείδη, ΤΚ Μαγούλας
•    Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων στο κατάστημα της Σταμούλη Βασιλικής, ΤΚ Δρακότρυπας
•    Χορήγηση Προέγκρισης στο κατάστημα της Φωνιαδάκη Μαρίας, ΤΚ Καππά
Ο ΔήμαρχοςΓεώργιος Κωτσός