ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                          Μουζάκι        26 /10/ 2012
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μουζακίου


ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.
1.    Κωτσό Γεώργιο  Πρόεδρο Ε.Π.Ζ. 
2.    Στεφανή Θωμά, Δημοτικό σύμβουλο
3.    Πολυμερόπουλο Ευθύμιο, Δημοτικό Σύμβουλο
4.    Στάθη Θεοφάνη, Δημοτικό Σύμβουλο 
5.    Τόλια Σοφία, Δημοτικό Σύμβουλο 
6.    Μπακρατσά Βασίλειο,  Δημοτικό Σύμβουλο
7.    Ευαγγέλου Ευθύμιο, Δημοτικό Σύμβουλο

Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος την 30η Οκτωβρίου  2012 ημέρα Τρίτη  και ώρα 18:45 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

•    Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων στο κατάστημα της Μασούρα Άννας, ΤΚ Αγναντερού
•    Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων στο κατάστημα της Κωστούλα Δήμητρας,  ΤΚ Γελάνθης
•    Υποβολή πρότασης στην πρόσκληση 16 ΕΕΤΑΑ για το έργο: «Κατασκευή οδού προς κάστρο Φαναρίου (Β΄ Φάση)»(ΑΜ: 18/12)


Ο ΔήμαρχοςΓεώργιος Κωτσός