Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ ΗΓια Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μουζακίου την 28-9-2012


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                          Μουζάκι        24 /9/ 2012
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μουζακίου


ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.
1.    Κωτσό Γεώργιο  Πρόεδρο Ε.Π.Ζ. 
2.    Στεφανή Θωμά, Δημοτικό σύμβουλο
3.    Πολυμερόπουλο Ευθύμιο, Δημοτικό Σύμβουλο
4.    Στάθη Θεοφάνη, Δημοτικό Σύμβουλο 
5.    Τόλια Σοφία, Δημοτικό Σύμβουλο 
6.    Μπακρατσά Βασίλειο,  Δημοτικό Σύμβουλο
7.    Ευαγγέλου Ευθύμιο, Δημοτικό Σύμβουλο

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος Αγναντερού την 28η Σεπτεμβρίου  2012 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 18:45 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

1.    Περί χορηγήσεως άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα του Κουτρώτσιου Παναγιώτη στην ΤΚ Αγναντερού
2.    Περί χορηγήσεως άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα  της  Κ. Αρχοντής & ΣΙΑ στην ΤΚ Αγναντερού
3.    Περί χορηγήσεως άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα του Τραυλού Δημητρίου στην ΤΚ Φαναρίου
4.    Περί χορηγήσεως προέγκρισης άδειας ίδρυσης για το κατάστημα του Μακρή Απόστολου στην ΤΚ Ελληνοπύργου
Ο ΔήμαρχοςΓεώργιος Κωτσός