ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΗΝ 21/09/2020

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                                                   Μουζάκι  16/ 09/2020

 

ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

                                           

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

 

 

Για Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μουζακίου

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.

 

 

 

Στάθης Θεοφάνης

Κανιούρας Γεώργιος

Κωτίνας Σωκράτης

Παπακώστας Γεώργιος

Αγγελάκη Αποστολία

Γκαγκάς Αριστείδης

Γέρμανος Γεώργιος

 

 

 

 

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος Μουζακίου την 21/9/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).:

 

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης που αφορά την συμμόρφωση Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας Μαγαλιού Ζωίτσας στο Μουζάκι Καρδίτσας σύμφωνα με τις υγειονομικές υποδείξεις της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε.Καρδίτσας .

 

 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την τοποθέτηση πινακίδας αναμονής ΤΑΧΙ πλησίον της Τράπεζας Πειραιώς στην ΤΚ Μουζακίου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος

 

                                                                            

 

                                                                           

 

 

 

                                                                            Στάθης Θεοφάνης