ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΗΝ 17/7/2020

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                                                   Μουζάκι  13/ 07/2020

 

ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

                                           

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

 

 

Για Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μουζακίου

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.

 

 

 

Στάθης Θεοφάνης

Κανιούρας Γεώργιος

Κωτίνας Σωκράτης

Παπακώστας Γεώργιος

Αγγελάκη Αποστολία

Γκαγκάς Αριστείδης

Γέρμανος Γεώργιος

 

 

 

 

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος Μουζακίου την 17/7/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).:

 

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης που αφορά την απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων σε τμήμα της οδού Πόντου στην ΤΚ Μουζακίου.

 

2. Περί ανάκλησης της αριθ.1/2020 απόφασης  Ε.Π.Ζ. για τον " Επανακαθορισμό   θέσης στάθμευσης  του επαγγελματικού του αυτοκινήτου ειδικής μίσθωσης(ΤΑΧΙ)  ιδιοκτησίας Καζάκου Παναγιώτη στην ΤΚ Μουζακίου" και λήψη νέας.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Ο Πρόεδρος

 

                                                                            

 

                                                                           

 

 

 

                                                                               Στάθης Θεοφάνης