ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΗΝ 26/06/2020

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                                                   Μουζάκι  22/06/2020

 

ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

                                           

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

 

 

Για Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μουζακίου

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.

 

 

 

Στάθης Θεοφάνης

Κανιούρας Γεώργιος

Κωτίνας Σωκράτης

Παπακώστας Γεώργιος

Αγγελάκη Αποστολία

Γκαγκάς Αριστείδης

Γέρμανος Γεώργιος

 

 

 

 

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος Μουζακίου την 26/6/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης που αφορά την απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων τμήματος οδού Αντώνη Βασιλείου στην ΤΚ Μουζακίου.

 

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης που αφορά την απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων περιμετρικά  της πλατείας στην ΤΚ Αγναντερού .

 

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης που αφορά την απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων περιμετρικά της πλατείας στην ΤΚ Κρανέας.  

 

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως της εταιρείας διανομής αερίου "ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε." για  παραχώρηση χρήσης Δημοτικού ακινήτου με σκοπό την εγκατάσταση σταθμού αποσυμπίεσης  και διανομής φυσικού αερίου στο Δήμο Μουζακίου.

 

 

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος

 

                                                                                                                                                

 

 

 

                                                                 Στάθης Θεοφάνης